قرآن علم برتر|quran19.ir|رموز قرآن مبیـــــــن

ترتیل کل قرآن کریم با صدای مشاری العفاسی - به تفکیک سوره 
ترتیل کل قرآن کریم(به تفکیک سوره) با صدای استاد مشاری العفاسی، تقدیم به کاربران عزیز

دانلود کنید

 

1. سورة الفاتحة

2. سورة البقرة

3. سورة آل عمران

4. سورة النساء

5. سورة المائدة

6. سورة الأنعام

7. سورة الأعراف

8. سورة الأنفال

9. سورة التوبة

10. سورة یونس

11. سورة هود

12. سورة یوسف

13. سورة الرعد

14. سورة إبراهیم

15. سورة الحجر

16. سورة النحل

17. سورة الإسراء

18. سورة الكهف

19. سورة مریم

20. سورة طه

21. سورة الأنبیاء

22. سورة الحج

23. سورة المؤمنون

24. سورة النور

25. سورة الفرقان

26. سورة الشعراء

27. سورة النمل

28. سورة القصص

29. سورة العنكبوت

30. سورة الروم

31. سورة لقمان

32. سورة السجدة

33. سورة الأحزاب

34. سورة سبأ

35. سورة فاطر

36. سورة یس

37. سورة الصافات

38. سورة ص

39. سورة الزمر

40. سورة غافر

41. سورة فصلت

42. سورة الشورى

43. سورة الزخرف

44. سورة الدخان

45. سورة الجاثیة

46. سورة الأحقاف

47. سورة محمد

48. سورة الفتح

49. سورة الحجرات

50. سورة ق

51. سورة الذاریات

52. سورة الطور

53. سورة النجم

54. سورة القمر

55. سورة الرحمن

56. سورة الواقعة

57. سورة الحدید

58. سورة المجادلة

59. سورة الحشر

60. سورة الممتحنة

61. سورة الصف

62. سورة الجمعة

63. سورة المنافقون

64. سورة التغابن

65. سورة الطلاق

66. سورة التحریم

67. سورة الملك

68. سورة القلم

69. سورة الحاقة

70. سورة المعارج

71. سورة نوح

72. سورة الجن

73. سورة المزمل

74. سورة المدثر

75. سورة القیامة

76. سورة الإنسان

77. سورة المرسلات

78. سورة النبأ

79. سورة النازعات

80. سورة عبس

81. سورة التكویر

82. سورة الإنفطار

83. سورة المطففین

84. سورة الإنشقاق

85. سورة البروج

86. سورة الطارق

87. سورة الأعلى

88. سورة الغاشیة

89. سورة الفجر

90. سورة البلد

91. سورة الشمس

92. سورة اللیل

93. سورة الضحى

94. سورة الشرح

95. سورة التین

96. سورة العلق

97. سورة القدر

98. سورة البینة

99. سورة الزلزلة

100. سورة العادیات

101. سورة القارعة

102. سورة التكاثر

103. سورة العصر

104. سورة الهمزة

105. سورة الفیل

106. سورة قریش

107. سورة الماعون

108. سورة الكوثر

109. سورة الكافرون

110. سورة النصر

111. سورة المسد

112. سورة الإخلاص

113. سورة الفلق

114. سورة الناس

منبع: http://hassanmojtaba.mihanblog.com
+ نوشته شده توسط علی موحد در پنجشنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت 3:10 |

مجموعه قرائت های مجلسی (2) 

 
 مجموعه 91 قرائت های مجلسی از قاریان برتر دنیا تقدیم به کاربران عزیز

 

عبدالباسط (حج 23-37)

عبدالباسط (شوری)

عبدالباسط (رعد 1-16)

عبدالباسط (یوسف 1-27)

عبدالباسط (هود 36-49) --

عبدالباسط (غاشیه--)

عبدالباسط (قمر --)

عبدالباسط (مائده--)

 

بهتیمی (نمل 15-43)

بهتیمی (فرقان 58-73)

بهتیمی (فتح 27-29) --

بهتیمی (فرقان 58-77) --

بهتیمی (رعد 1-18)

بهتیمی (بقره 142-158)

بهتیمی (کهف 28-57)

بهتیمی (اسرا 1-19)

بهتیمی (بلد 1-47)

بهتیمی (قصص 51-77)

بهتیمی (مریم 1-36)

بهتیمی (نمل 82-227)--

بهتیمی (نسا 36-54)


 منبع: http://hassanmojtaba.mihanblog.com

+ نوشته شده توسط علی موحد در پنجشنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت 3:4 |

مجموعه قرائت های مجلسی (2)  


 مجموعه 91 قرائت های مجلسی از قاریان برتر دنیا تقدیم به کاربران عزیز

 

حصان (مریم 1-36)

حصان (انسان)

حصان (انعام 151-159)

حصان (صافات)

حصان (انفال 1-24)

حصان (یونس 9-23)

حصان (لقمان 8-34)

حصان (سبا 46---)

حصان (جن)

حصان (احقاف ---)

حصان (اسرا 25-59)

حصان (بقره 253-262)

حصان (رعد 1-16)

حصان (نمل 15-44)

حصان (اسرا 1-33)

حصان (فجر--)

 

منشاوی (شعرا 1-89)

منشاوی (زخرف 68-89--)

منشاوی (قصص 68-88)

منشاوی (عنکبوت 46-69)

منشاوی (رعد 20-31)

منشاوی (حشر 18-24)

منشاوی (انفطار 6-19)

منشاوی (لقمان 8-34)

منشاوی (هود 108-123)

منشاوی (لقمان 8-30)

منشاوی (مریم 1-36)

منشاوی (بقره 38-43)

منشاوی (ق 16-45 - الرحمن)

منشاوی (یونس 3-17)


 منبع: http://hassanmojtaba.mihanblog.com

+ نوشته شده توسط علی موحد در پنجشنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت 3:3 |

مجموعه قرائت های مجلسی (2) 
 مجموعه 91 قرائت های مجلسی از قاریان برتر دنیا تقدیم به کاربران عزیز


 

کریم منصوری (آل عمران)

کریم منصوری (یونس 26-36)

 

سعیدیان (اعراف 196--)

سعیدیان (یس 55 --)

سعیدیان (انسان)

 

شحات (آل عمران 26-38)

شحات (..)

شحات (نسا 135-147)

شحات (نحل 125-128 --)

شحات (آل عمران 133-152)

شحات (قارعه - تکاثر)

شحات (قلم 49-52)

شحات (تحریم -زلزال)

شحات (توبه 60-82)

شحات (یوسف 7-29)

شحات (انعام 94-107)

شحات (مائده 41-54)

شحات (نمل 87-93--)

شحات (طاها 1-45)

شحات (احزاب 38-48)

شحات (تحریم 1-8)

شحات (کهف 13-31)

 

محمد طوخی (هود 36-49)

منبع: http://hassanmojtaba.mihanblog.com
 

+ نوشته شده توسط علی موحد در پنجشنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت 3:1 |

ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد شاطری - به تفکیک سوره - MP3     
ترتیل کل قرآن کریم(به تفکیک سوره) با صدای استاد شاطری تقدیم به کاربران عزیز

*راهنمای دانلود :  کلیک راست بر روی فایل و Save Target As


 

 منبع: http://hassanmojtaba.mihanblog.com

 

+ نوشته شده توسط علی موحد در پنجشنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت 2:59 |

مجموعه قرائت های مجلسی (2) 
 مجموعه 91 قرائت های مجلسی از قاریان برتر دنیا تقدیم به کاربران عزیز


 

عمران (بقره 195-203)

عمران (فرقان 61-70)

عمران

عمران

عمران (نور 1-31)

عمران (رعد 1-16)

عمران (احزاب 35-48)

عمران (ابراهیم 23-39)

 

مصطفی اسماییل (فاطر)

مصطفی اسماییل (یوسف 4-34)

مصطفی اسماییل (مریم 12-36)

مصطفی اسماییل (ابراهیم 12-41)

مصطفی اسماییل (رعد 1-24)

مصطفی اسماییل (بقره -- )

مصطفی اسماییل (نمل 15-42)

مصطفی اسماییل (اسرا)

مصطفی اسماییل (حج 1-29)


+ نوشته شده توسط علی موحد در پنجشنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت 2:56 |
96
Al-'alaq ( The Clot )
MP3 Save
97
Al-Qadr ( Power )
MP3 Save
98
Al-Bayyina ( The Clear Proof )
MP3 Save
99
Az-Zalzala ( The Earthquake )
MP3 Save
100
Al-'adiyat ( The Courser )
MP3 Save
101
Al-Qari'a ( The Calamity )
MP3 Save
102
At-Takathur ( Rivalry in world increase )
MP3 Save
103
Al-Asr ( The Declining Day )
MP3 Save
104
Al-Humaza ( The Traducer )
MP3 Save
105
Al-Fil ( The Elephant )
MP3 Save
106
Quraish
MP3 Save
107
Al-Ma'un ( Small Kindesses )
MP3 Save
108
Al-Kauther ( Abundance )
MP3 Save
109
Al-Kafiroon ( The Disbelievers )
MP3 Save
110
An-Nasr ( Divine Support )
MP3 Save
111
Al-Masadd ( The Flame )
MP3 Save
112
Al-Ikhlas ( Sincerity )
MP3 Save
113
Al-Falaq ( The Daybreak )
MP3 Save
114
An-Nas ( Mankind )
MP3 Save
Dua-e-Khatamul Quran MP3 Save

برای دانلود روی Save راست کلیک کرده و Save Target As  را انتخاب کنید

براي گوش دادن بصورت آن لاین روی Save چپ کلیک نمایید

التماس دعا
+ نوشته شده توسط علی موحد در چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت 0:42 |
77
Al-Mursalat ( The Emissaries )
MP3 Save
78
An-Naba ( The Tidings )
MP3 Save
79
An-Nazi'at ( Those who drag forth )
MP3 Save
80
Abasa ( He frowned )
MP3 Save
81
At-Takwir ( The Overthrowing )
MP3 Save
82
Al-Infitar ( The Cleaving )
MP3 Save
83
Al-Mutaffifin ( Defrauding )
MP3 Save
84
Al-Inshiqaq ( The Sundering )
MP3 Save
85
Al-Burooj ( The Mansions of the Stars )
MP3 Save
86
At-Tariq ( The Nightcomer
MP3 Save
87
Al-A'la ( The Most High )
MP3 Save
88
Al-Ghashiya ( The Overwhelming )
MP3 Save
89
Al-Fajr ( The Dawn )
MP3 Save
90
Al-Balad ( The City )
MP3 Save
91
Ash-Shams ( The Sun )
MP3 Save
92
Al-Layl ( The Night )
MP3 Save
93
Ad-Dhuha ( The Morning Hours )
MP3 Save
94
As-Sharh( Relief )
MP3 Save
95
At-Tin ( The Fig )
MP3 Save

برای دانلود روی Save راست کلیک کرده و Save Target As  را انتخاب کنید

براي گوش دادن بصورت آن لاین روی Save چپ کلیک نمایید

التماس دعا بخصوص برای استادم سیروس مجللی
+ نوشته شده توسط علی موحد در چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت 0:41 |
58
Al-Mujadala ( She That Disputeth )
MP3 Save
59
Al-Hashr ( Exile )
MP3 Save
60
Al-Mumtahana (She that is to be examined)
MP3 Save
61
As-Saff ( Battle Array )
MP3 Save
62
Al-Jumu'a ( Friday )
MP3 Save
63
Al-Munafiqoon ( The Hypocrites )
MP3 Save
64
At-Taghabun ( Mutual Disillusion )
MP3 Save
65
At-Talaq ( Divorce )
MP3 Save
66
At-Tahrim ( Prohibtiion )
MP3 Save
67
Al-Mulk ( The Sovereignty )
MP3 Save
68
Al-Qalam ( The Pen )
MP3 Save
69
Al-Haaqqa ( The Reality )
MP3 Save
70
Al-Maarij (The Ascending Stairways )
MP3 Save
71
Nooh
MP3 Save
72
Al-Jinn ( The Jinn )
MP3 Save
73
Al-Muzzammil ( The Enshrouded One )
MP3 Save
74
Al-Muddaththir ( The Cloaked One )
MP3 Save
75
Al-Qiyama ( The Rising of The Dead )
MP3 Save
76
Al-Insan ( Man )
MP3 Save

برای دانلود روی Save راست کلیک کرده و Save Target As  را انتخاب کنید

براي گوش دادن بصورت آن لاین روی Save چپ  کلیک نمایید

التماس دعا
+ نوشته شده توسط علی موحد در چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت 0:39 |
39
Az-Zumar ( The Troops )
MP3 Save
40
Ghafir ( The Forgiver God )
MP3 Save
41
Fussilat ( Explained in Detail )
MP3 Save
42
Ash-Shura (Consultation )
MP3 Save
43
Az-Zukhruf ( Ornaments of Gold )
MP3 Save
44
Ad-Dukhan ( Smoke )
MP3 Save
45
Al-Jathiya ( Crouching )
MP3 Save
46
Al-Ahqaf ( The Wind Curved Sandhills )
MP3 Save
47
Muhammad
MP3 Save
48
Al-Fath ( Victory )
MP3 Save
49
Al-Hujraat ( The Private Apartments )
MP3 Save
50
Qaf ( The Letter Qaf )
MP3 Save
51
Adh-Dhariyat ( The Winnowing Winds )
MP3 Save
52
At-Tur ( The Mount )
MP3 Save
53
An-Najm ( The Star )
MP3 Save
54
Al-Qamar ( The Moon )
MP3 Save
55
Ar-Rahman ( The Beneficent )
MP3 Save
56
Al-Waqi'a ( The Inevitable )
MP3 Save
57
Al-Hadid ( The Iron )
MP3 Save

برای دانلود روی Save راست کلیک کرده و Save Target As  را انتخاب کنید

براي گوش دادن بصورت آن لاین روی Save چپ کلیک نمایید

التماس دعا
+ نوشته شده توسط علی موحد در چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت 0:38 |
20
Taha
MP3 Save
21
Al-Anbiya ( The Prophets )
MP3 Save
22
Al-Hajj ( The Pilgrimage )
MP3 Save
23
Al-Mumenoon ( The Believers )
MP3 Save
24
An-Noor ( The Light )
MP3 Save
25
Al-Furqan (The Criterian )
MP3 Save
26
Ash-Shuara ( The Poets )
MP3 Save
27
An-Naml (The Ant )
MP3 Save
28
Al-Qasas ( The Stories )
MP3 Save
29
Al-Ankaboot ( The Spider )
MP3 Save
30
Ar-Room ( The Romans )
MP3 Save
31
Luqman
MP3 Save
32
As-Sajda ( The Prostration )
MP3 Save
33
Al-Ahzab ( The Combined Forces )
MP3 Save
34
Saba ( Sheba )
MP3 Save
35
Fatir ( Orignator )
MP3 Save
36
Ya-seen
MP3 Save
37
As-Saaffat ( Those who set the Ranks )
MP3 Save
38
Sad ( The Letter Sad )
MP3 Save

برای دانلود روی Save راست کلیک کرده و Save Target As  را انتخاب کنید

بذای گوش دادن بصورت آن لاین روی Save چپز کلیک نمایید

التماس دعا بخصوص برای استادم سیروس مجللی
+ نوشته شده توسط علی موحد در چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت 0:37 |

کل قرآن کریم با  پسوند mp3

To Save: Right Click and "Save Target As"
-
Surah
 Type Save
1
Al-Fatiha
MP3 Save
2
Al-Baqara-I
MP3 Save
2-
Al-Baqara-II
MP3 Save
3
Aal-e-Imran ( The Famiy of 'Imran )
MP3 Save
4
An-Nisa ( Women )
MP3 Save
5
Al-Maeda ( The Table )
MP3 Save
6
Al-An'aam ( Cattle )
MP3 Save
7
Al-A'raf (The Heights )
MP3 Save
8
Al-Anfal ( Spoils of War )
MP3 Save
9
At-Tawba (Repentance )
MP3 Save
10
Yunus ( Jonah )
MP3 Save
11
Hud ( Hud )
MP3 Save
12
Yusuf (Joseph )
MP3 Save
13
Ar-Ra'd ( The Thunder )
MP3 Save
14
Ibrahim ( Abraham )
MP3 Save
15
Al-Hijr ( Stone Land )
MP3 Save
16
An-Nahl ( The Bee )
MP3 Save
17
Al-Isra ( The Night Journey )
MP3 Save
18
Al-Kahf ( The Cave )
MP3 Save
19
Maryam ( Mary )
MP3 Save

برای دانلود روی Save راست کلیک کرده و Save Target As  را انتخاب کنید

بذای گوش دادن بصورت آن لاین روی Save چپز کلیک نمایید

التماس دعا بخصوص برای استادم سیروس مجللی
+ نوشته شده توسط علی موحد در چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت 0:35 |
میخواهم شعری زیبا که در وبلاگ آقای سیروس مجللی نقش بسته  در این پست در معرض بازدید عزیزان باوفا قراردهم امیدوارم که لذت معنوی شعر شمارا هم سرشار از عشق نماید

محمد(ص) در حرا تنهاي تنها

محمد در حرا تنهاي تنها      

                        درپرستش بود خداوندرا كه اوهم بود تنها

كه ناگه آسمان رنگين كمان شد    

                                   خداوند آن چه را مي خواست همان شد

ملائك سرعتش مانند نوري در زمان شد

                       چنان گوئي جدا ازچله و از آن كمان شد

بگفتا اي رسول الله بخوان اسم خدايت

                       كه اقرءربك رحمت شود سوي خدايت

بخوان ربت كسي كه آفريد از خون بسته

                       كه ما گشتيم زكفروشرك انسانها خسته

در آن پائين كه احشام مي چريدند

                       درون مكه كفار دختران را مي دريدند       

گنه كاران همي بت ميخريدند

                       ملائك در حرا دور محمد مي پريدند

هوا ابري شدو باران بباريد

                       ملائك متن قرآن در دل احمد بكاريد

چو ساعتها گذشت آبها روان شد

                       قدمگاه محمد با گل ياس معطر گلفشان شد

محمد ره كشيد و خانه اش رفت

                       به حيرت رفته بود و برخودش رفت

خدايا من رسول آخرينم

                       سوادي كه ندارم من چنينم

ولي علم لدني در دلش جائي گرفته

                       تو گوئي دين اسلام در جهان پائي گرفته

 به معراج پر كشيد آنجا نماز خواند

                                   كه قرآن خدا و اين نماز از او بجا ماند

 

                                                 شعر از : سيروس مجللي

 برچسب : http://mojezeh-quran.blogfa.com/

+ نوشته شده توسط علی موحد در دوشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت 0:18 |

۱۳۸۷

چرا سال ۱۳۸۷ با کشف رموز قرآن مبین متقارن بوده رموزی که برمبنای ۱۷و

۱۹و۶۶ بوسیله محقق آن سیروس مجللی اثبات شده ۱۳۸۷ سالی است

که جمع ارقام آن ۱۹ میشود ۱۳۸۷ سالی که بر ۱۹ تقسیم میشود

۱۳۸۷ سالی که ۱۷ آنرا احاطه کرده و ۳۸ که مضرب ۱۹ است در وسط آن

قرار گرفته ۱۳۸۷ سالی است که ۶۶ را نمایش میدهد

با ضرب ارقام ۱۳۸۷ و کسر ۳رمز اصلی قرآن مجید عدد ۶۶ حاصل میشود

 

۶۶=(۶۶+۱۹+۱۷) - ۱۶۸ = (۷*۸*۳*۱)

منبع: http://www.mojezeh-quran.blogfa.com

 برچسب : http://mojezeh-quran.blogfa.com/

+ نوشته شده توسط علی موحد در یکشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت 21:57 |

تواشیح لبنانی

تواشیح لبنانی 1

تواشیح لبنانی 2

تواشیح لبنانی 3

تواشیح لبنانی 4

تواشیح لبنانی 5

تواشیح لبنانی 6

تواشیح لبنانی 8

تواشیح لبنانی 9

تواشیح لبنانی 10

تواشیح لبنانی 11

تواشیح لبنانی 12

تواشیح لبنانی 13

تواشیح لبنانی 15

تواشیح لبنانی 16

تواشیح لبنانی 17

 

تواشیح گروه قدر

تواشیح قدر 1

تواشیح قدر 2

تواشیح قدر 3

تواشیح قدر 4

تواشیح قدر 5

تواشیح قدر 6

تواشیح قدر 7

تواشیح قدر 8

تواشیح قدر 9

تواشیح قدر 10

تواشیح قدر 11

تواشیح قدر 12

تواشیح قدر 13

تواشیح قدر 14

تواشیح قدر 15

تواشیح قدر 16

تواشیح قدر 17

تواشیح قدر 18

 

تواشیح گروه اسوه

تواشیح اسوه 1

تواشیح اسوه 2

تواشیح اسوه 3

تواشیح اسوه 4

تواشیح اسوه 5

تواشیح اسوه 6

تواشیح اسوه 7

تواشیح اسوه 8

تواشیح اسوه 9

تواشیح اسوه 10

تواشیح اسوه 11

تواشیح اسوه 12

تواشیح اسوه 13

 

تواشیح ایرانی

تواشیح ایرانی 1

تواشیح ایرانی 2

تواشیح ایرانی 3

تواشیح ایرانی 4

تواشیح ایرانی 5

تواشیح ایرانی 6

تواشیح ایرانی 7

 

   *راهنمای دانلود: بر روی گزینه Download كلیک راست كرده و گزينه Save target As را انتخاب كنيد

 

+ نوشته شده توسط علی موحد در یکشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت 21:54 |

مجموعه قرائت های مجلسی (2)

مجموعه 91 قرائت مجلسی از قاریان برتر دنیا تقدیم به عزیزان مسلمان

دانلود در ادامه مطلب

 

عبدالباسط (حج 23-37)

عبدالباسط (شوری)

عبدالباسط (رعد 1-16)

عبدالباسط (یوسف 1-27)

عبدالباسط (هود 36-49) --

عبدالباسط (غاشیه--)

عبدالباسط (قمر --)

عبدالباسط (مائده--)

 

بهتیمی (نمل 15-43)

بهتیمی (فرقان 58-73)

بهتیمی (فتح 27-29) --

بهتیمی (فرقان 58-77) --

بهتیمی (رعد 1-18)

بهتیمی (بقره 142-158)

بهتیمی (کهف 28-57)

بهتیمی (اسرا 1-19)

بهتیمی (بلد 1-47)

بهتیمی (قصص 51-77)

بهتیمی (مریم 1-36)

بهتیمی (نمل 82-227)--

بهتیمی (نسا 36-54)

 

عمران (بقره 195-203)

عمران (فرقان 61-70)

عمران

عمران

عمران (نور 1-31)

عمران (رعد 1-16)

عمران (احزاب 35-48)

عمران (ابراهیم 23-39)

 

مصطفی اسماییل (فاطر)

مصطفی اسماییل (یوسف 4-34)

مصطفی اسماییل (مریم 12-36)

مصطفی اسماییل (ابراهیم 12-41)

مصطفی اسماییل (رعد 1-24)

مصطفی اسماییل (بقره -- )

مصطفی اسماییل (نمل 15-42)

مصطفی اسماییل (اسرا)

مصطفی اسماییل (حج 1-29)

 

حصان (مریم 1-36)

حصان (انسان)

حصان (انعام 151-159)

حصان (صافات)

حصان (انفال 1-24)

حصان (یونس 9-23)

حصان (لقمان 8-34)

حصان (سبا 46---)

حصان (جن)

حصان (احقاف ---)

حصان (اسرا 25-59)

حصان (بقره 253-262)

حصان (رعد 1-16)

حصان (نمل 15-44)

حصان (اسرا 1-33)

حصان (فجر--)

 

منشاوی (شعرا 1-89)

منشاوی (زخرف 68-89--)

منشاوی (قصص 68-88)

منشاوی (عنکبوت 46-69)

منشاوی (رعد 20-31)

منشاوی (حشر 18-24)

منشاوی (انفطار 6-19)

منشاوی (لقمان 8-34)

منشاوی (هود 108-123)

منشاوی (لقمان 8-30)

منشاوی (مریم 1-36)

منشاوی (بقره 38-43)

منشاوی (ق 16-45 - الرحمن)

منشاوی (یونس 3-17)

 

کریم منصوری (آل عمران)

کریم منصوری (یونس 26-36)

 

سعیدیان (اعراف 196--)

سعیدیان (یس 55 --)

سعیدیان (انسان)

 

شحات (آل عمران 26-38)

شحات (..)

شحات (نسا 135-147)

شحات (نحل 125-128 --)

شحات (آل عمران 133-152)

شحات (قارعه - تکاثر)

شحات (قلم 49-52)

شحات (تحریم -زلزال)

شحات (توبه 60-82)

شحات (یوسف 7-29)

شحات (انعام 94-107)

شحات (مائده 41-54)

شحات (نمل 87-93--)

شحات (طاها 1-45)

شحات (احزاب 38-48)

شحات (تحریم 1-8)

شحات (کهف 13-31)

 

محمد طوخی (هود 36-49)

 

 

 

* راهنمای دانلود :  کلیک راست بر روي فايل و Save Target As

 

+ نوشته شده توسط علی موحد در یکشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت 21:48 |

مجموعه قرائت های مجلسی (3)

 

مجموعه 40 قرائت مجلسی از قاریان برتر دنیا تقدیم به عزیزان هموطن

 

روم 17 تا 30،ضحي،انشراح،حمد و بقره1تا5

استاد محمد صديق منشاوي

يوسف(ع) 1 تا 27

استاد محمد صديق منشاوي

شوري 49 تا آخر،قاف1 تا 11،تکوير و شمس

استاد عبد الباسط عبدالصمد

حجرات و حاقه1 تا 18

استاد عبد الباسط عبد الصمد

نجم31تاآخر،قمر1تا16و49تاآخر،رحمن1تا28

استاد مصطفي اسماعيل

نجم 32تاآخر،قمر1تا14و رحمن1تا29

استاد ابوالعينين شعيشع

قصص 5 تا 16و شمس

استاد ابوالعينين شعيشع

انفال 1 تا 24

استاد محمد عبدالعزيز حصان

اسراء 1 تا 24

استاد محمود علي البنّا

فرقان 58 تا آخر، قيامه و علق1تا5

استاد کامل يوسف بهتيمي

قيامه و دهر(انسان)

استاد محمد عمران

هود 36 تا 57

استاد حمدي زامل

تحريم

استاد محمد شبيب

کهف 30 تا 50

استاد شعبان صياد

نحل 125 تا آخرو اسراء 1تا17

استاد شحات محمد انور

آل عمران 26 تا 38

استاد شحات محمد انور

احزاب 38 تا 50

استاد راغب مصطفي غلوش

نبا 31 تا آخر، نازعات 26تاآخرو انفطار

استاد محمد ليثي

بقره 284 تا آخرو آل عمران 1تا6

استاد سيد متولي عبد العال

احزاب 21 تا 29و بلد 1تا18

استاد عبد الفتاح طاروتي

دهر(انسان) 23تاآخر و فجر

استاد عبد الفتاح طاروتي

بروج 11تا آخر، شمس،قريش،کوثر،حمد و بقره1و2

استاد انور شحات انور

سوره طارق، سوره بلد

محمد رفعت

سوره کهف آیه 1 تا14

استاد احمد سلیمان سعدانی

سوره قاف ، سوره انفطار

استاد محمود عبد الحکم

سوره نور آیه 34 تا42

استاد محمود رمضان

سوره واقعه آیه 75 تا آخر، سوره حدید آیه 1 تا12

استاد شعبان صیاد

سوره احزاب آیه 21 تا35، 40 تا48

استاد کامل يوسف بهتيمي

سوره هود آیه 36 تا49

استاد شحات محمد انور

سوره کهف آیه 107 تا آخر، سوره مریم آیه 1 تا36

استاد محمد شبیب

سوره اعراف 196 تا آخر، سوره انفال آیه 1 تا10

استاد محمد الیثی

سوره انبیأ آیه 76 تا آخر

استاد سعید زناتی

سوره اسراء آیه 1 تا36 ، سوره حاقه آیه 1 تا24

استاد مصطفی اسماعیل

سوره آل عمران 189 تا195 ، سوره بلد آیه 1 تا18

استاد راغب مصطفی غلوش

سوره حجرات آیه 1 تا آخر ، سوره شرح، سوره نصر

استاد طه فشنی

سوره واقعه آیه 1 تا40 ، 75 تا آخر، سوره حدید 1 تا5

استاد حمدی زامل

سوره شعراء آیه 52 تا89، سوره فجر، سوره حمد

استاد محمد صدیق منشاوی

سوره نجم آيه 1 تا آخر، سوره ضحي، سوره شرح، سوره تين، سوره علق آيه 1 تا14، سوره قدر

استاد عبد الفتاح شعشاعي

سوره حجرات آیه 15 تا آخر، سوره قاف آیه 1 تا11، سوره انفطار، سوره زلزال

استاد محمد عبد العزیز حصان

سوره نبأ آیه 31 تا آخر، سوره طارق، سوره شمس، سوره ضحی، سوره شرح، سوره تین، سوره قدر

عبد العزیز فرج

 

+ نوشته شده توسط علی موحد در یکشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت 21:47 |

عزیر پیامبر

پدر و مادر عزیر در منطقه بیت االمقدس زندگی می کردند. خدواند دو پسر دو قلو به آنها عطا نمود که نام یکی عزیر و دیگری را عزره نهادند. آن دو با هم بزرگ شدند و به سن سی سالگی رسیدند عزیر ازدواج کرده بود و همسرش حامله بود که بعدها پسری از او به دنیا آمد عزیر در سن سی سالگی به قصد سفر از خانه بیرون آمد و با اهل خانه و بستگانش خداحافظی نمود و مقداری انجیر آب و میوه هم برداشت و سوار الاغ شد و راهی سفر شد در بین راه به یک آبادی رسید و دید که آن آبادی به وحشتناکی ویران شده و اجسام و استخوانهای پوسیدۀ ساکنان آن را مشاهده نمود هنگام دیدن این منظره وحشت زا به فکر قیامت و زنده شدن مردگان افتاد و گفت: چگونه خداوند این مردگان را زنده می کند این سخنان را نه از روی انکار بلکه از روی تعجب گفت.او در این فکر بود که ناگهان خداوند جان او را گرفت، او هم جزء مردگان شد و پس از صد سال خداوند او را زنده کرد. فرشته ای از طرف خدا از او پرسید:چقدر در این بیابان خوابیده ای! او که فکر می کرد مقدار کمی در آنجا استراحت کرده، در جواب گفت: یک روز یا کمتر. فرشته از جانب خدا به او گفت: تو صد سال در اینجا بوده ای، اکنون به غذا و آشامیدنی خود بنگر که چگونه به امر خداوند در طول این مدت هیچگونه آسیب ندیده است، ولی برای اینکه بدانی صد سال از مرگت گذشته است به الاغ خود نگاه کن و ببین از هم متلاشی شده و پراکنده شده و مرگ، اعضاء آن را از هم جدا نموده است.نگاه کن و ببین چگونه اجراء پراکنده آن را جمع آوری کرده و زنده می کنیم.عزیر وقتی منظره زنده شدن الاغ را دید گفت:

اکنون آرامش خاطر یافتم قلبم سرشار از یقین شد. عزیر سوار الاغ خود شد و به سوی خانه اش راه افتاد در مسیر راه متوجه شد همه چیز عوض شده وقتی به زادگاه خود رسید مشاهده کرد خانه ها و آدم ها تغییر نموده اند. به اطراف دقت کرد بالاخره مسیر خانۀ خود را پیدا کرد و به منزلش رفت در آنجا دید پیرزنی لاغر اندام و کمر خمیده و نابینا نشسته است. از او پرسید: آیا منزل عزیر همین است؟

پیرزن گفت: آری، و شروع به گریستن کرد و گفت: دهها سال است که او مفقود شده و مردم او را فراموش کرده اند و چطور تو نام عزیر را بر زبان آوردی؟

گفت: من عزیر هستم، خداوند صد سال مرا از این دنیا برد و جزء مردگان نمود و دوباره مرا زنده نمود.

آن پیرزن که مادر عزیر بود گفت: صد سال است که عزیر گم شده اگر تو عزیر هستی، او مردی صالح و مستجاب الدعوه بود دعا کن تا من بینا شوم و ضعف پیری از من دور شود.

عزیر دعا کرد پیرزن بینا شد و سلامتی خود را بازیافت و باچشم تیز بین خود پسرش را شناخت و دست و پای او را بوسید. سپس او را نزد بنی اسرائیل برد و ماجرا را به فرزندان و نوه های عزیر خبر دادآن ها به دیدار عزیر شتافتند.

عزیر با همان قیافه ای که رفته بود بازگشت. همه به دیدار او آمدند با اینکه پیر و سالخورده شده بودند یکی از پسران عزیر گفت: پدرم نشانه ای در شانه اش داشت، و با این نشانه شناخته می شد.بنی اسرائیل پیراهن را کنار زدند همان نشانه را در شانه اش دیدند. در عین حال برای اینکه اطمینان کامل حاصل کنند، بزرگ بنی اسراییل به عزیر گفت:

ما شنیده ایم که بخت النصر بیت المقدس را سوزانید و تورات را سوزانید و، تنها چند نفر بودند که تورات را حفظ بودند و یکی از آنها عزیر بود، اگر تو همان عزیر هستی، تورات را از حفظ بخوان.

عزیر بدون کم کاست تورات را از حفظ خواند، آنگاه او را تصدیق نمودند، به او تبریک گفتند و با او پیمان وفاداری به دین خدا بستند.

 

+ نوشته شده توسط علی موحد در جمعه یازدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت 0:41 |
دلسوزی عزراییل

روزی رسول خدا صل الله علیه و آله نشسته بود، عزراییل به زیارت آن حضرت آمد. پیامبر از او پرسید: ای برادر! چندین هزار سال است که تو مأمور قبض روح انسان ها هستی، آیا در هنگام جان کندن آنها دلت برای کسی سوخته است؟

عزارییل گفت در این مدت دلم برای دو نفر سوخت:

1- روزی دریایی طوفانی شد و امواج سهمگین آن یک کشتی را در هم شکست همه سر نشینان کشتی غرق شدند، تنها یک زن حامله نجات یافت او سوار بر پاره تخته کشتی شد و امواج ملایم دریا او را به ساحل آورد و در جزیره ای افکند و در همین هنگام فارغ شد و پسری از وی متولد شد، من مأمور شدم که جان آن زن را بگیرم، دلم به حال آن پسر سوخت.

2- هنگامی که شداد بن عاد سالها به ساختن باغ بزرگ و بی نظیر خود پرداخت و همه توان و امکانات و ثروت خود را در ساختن آن صرف کرد و خروارها طلا و جواهرات برای ستونها و سایر زرق و برق آن خرج نمود تا تکمیل نمود. وقتی خواست به دیدن باغ برود همین که خواست از اسب پیاده شود و پای راست از رکاب به زمین نهد، هنوز پای چپش بر رکاب بود که فرمان از سوی خدا آمد که جان او را بگیرم، آن تیره بخت از پشت اسب بین زمین و رکاب اسب گیر کرد و مرد، دلم به حال او سوخت بدین جهت که او عمری را به امید دیدار باغی که ساخته بود سپری کرد اما هنوز چشمش به باغ نیفتاده بود اسیر مرگ شد.

در این هنگام جبرئیل به محضر پیامبر (صل الله علیه و آله) رسید و گفت ای محمد! خدایت سلام می رساند و می فرماید: به عظمت و جلالم سوگند شداد بن عاد همان کودکی بود که او را از دریای بیکران به لطف خود گرفتیم و از آن جزیره دور افتاده نجاتش دادیم و او را بی مادر تربیت کردیم و به پادشاهی رساندیم، در عین حال کفران نعمت کرد و خود بینی و تکبر نمود و پرچم مخالفت با ما بر افراشت، سر انجام عذاب سخت ما او را فرا گرفت، تا جهانیان بدانند که ما به کافران مهلت می دهیم و لی آنها را رها نمی کنیم
+ نوشته شده توسط علی موحد در جمعه یازدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت 0:39 |

دانلود رایگان ۱۱۴ سوره 

1. سورة الفاتحة

2. سورة البقرة

3. سورة آل عمران

4. سورة النساء

5. سورة المائدة

6. سورة الأنعام

7. سورة الأعراف

8. سورة الأنفال

9. سورة التوبة

10. سورة یونس

11. سورة هود

12. سورة یوسف

13. سورة الرعد

14. سورة إبراهیم

15. سورة الحجر

16. سورة النحل

17. سورة الإسراء

18. سورة الكهف

19. سورة مریم

20. سورة طه

21. سورة الأنبیاء

22. سورة الحج

23. سورة المؤمنون

24. سورة النور

25. سورة الفرقان

26. سورة الشعراء

27. سورة النمل

28. سورة القصص

29. سورة العنكبوت

30. سورة الروم

31. سورة لقمان

32. سورة السجدة

33. سورة الأحزاب

34. سورة سبأ

35. سورة فاطر

36. سورة یس

37. سورة الصافات

38. سورة ص

39. سورة الزمر

40. سورة غافر

41. سورة فصلت

42. سورة الشورى

43. سورة الزخرف

44. سورة الدخان

45. سورة الجاثیة

46. سورة الأحقاف

47. سورة محمد

48. سورة الفتح

49. سورة الحجرات

50. سورة ق

51. سورة الذاریات

52. سورة الطور

53. سورة النجم

54. سورة القمر

55. سورة الرحمن

56. سورة الواقعة

57. سورة الحدید

58. سورة المجادلة

59. سورة الحشر

60. سورة الممتحنة

61. سورة الصف

62. سورة الجمعة

63. سورة المنافقون

64. سورة التغابن

65. سورة الطلاق

66. سورة التحریم

67. سورة الملك

68. سورة القلم

69. سورة الحاقة

70. سورة المعارج

71. سورة نوح

72. سورة الجن

73. سورة المزمل

74. سورة المدثر

75. سورة القیامة

76. سورة الإنسان

77. سورة المرسلات

78. سورة النبأ

79. سورة النازعات

80. سورة عبس

81. سورة التكویر

82. سورة الإنفطار

83. سورة المطففین

84. سورة الإنشقاق

85. سورة البروج

86. سورة الطارق

87. سورة الأعلى

88. سورة الغاشیة

89. سورة الفجر

90. سورة البلد

91. سورة الشمس

92. سورة اللیل

93. سورة الضحى

94. سورة الشرح

95. سورة التین

96. سورة العلق

97. سورة القدر

98. سورة البینة

99. سورة الزلزلة

100. سورة العادیات

101. سورة القارعة

102. سورة التكاثر

103. سورة العصر

104. سورة الهمزة

105. سورة الفیل

106. سورة قریش

107. سورة الماعون

108. سورة الكوثر

109. سورة الكافرون

110. سورة النصر

111. سورة المسد

112. سورة الإخلاص

113. سورة الفلق

114. سورة الناس

 

mp3-رایگان-آسان-راست کلیک کنید وگزينه

Save target as

را انتخاب کنید
+ نوشته شده توسط علی موحد در پنجشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت 17:41 |

تواشیح ایرانی

تواشیح ایرانی 1

تواشیح ایرانی 2

تواشیح ایرانی 3

تواشیح ایرانی 4

تواشیح ایرانی 5

تواشیح ایرانی 6

تواشیح ایرانی 7

+ نوشته شده توسط علی موحد در پنجشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت 17:38 |

تواشیح گروه اسوه

تواشیح اسوه 1

تواشیح اسوه 2

تواشیح اسوه 3

تواشیح اسوه 4

تواشیح اسوه 5

تواشیح اسوه 6

تواشیح اسوه 7

تواشیح اسوه 8

تواشیح اسوه 9

تواشیح اسوه 10

تواشیح اسوه 11

تواشیح اسوه 12

تواشیح اسوه 13

+ نوشته شده توسط علی موحد در پنجشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت 17:37 |

تواشیح قدر 1

تواشیح قدر 2

تواشیح قدر 3

تواشیح قدر 4

تواشیح قدر 5

تواشیح قدر 6

تواشیح قدر 7

تواشیح قدر 8

تواشیح قدر 9

تواشیح قدر 10

تواشیح قدر 11

تواشیح قدر 12

تواشیح قدر 13

تواشیح قدر 14

تواشیح قدر 15

تواشیح قدر 16

تواشیح قدر 17

تواشیح قدر 18

 

+ نوشته شده توسط علی موحد در پنجشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت 17:36 |

تواشیح لبنانی 1

تواشیح لبنانی 2

تواشیح لبنانی 3

تواشیح لبنانی 4

تواشیح لبنانی 5

تواشیح لبنانی 6

تواشیح لبنانی 8

تواشیح لبنانی 9

تواشیح لبنانی 10

تواشیح لبنانی 11

تواشیح لبنانی 12

تواشیح لبنانی 13

تواشیح لبنانی 15

تواشیح لبنانی 16

تواشیح لبنانی 17

+ نوشته شده توسط علی موحد در پنجشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت 17:35 |

 مجموعه 91 قرائت مجلسی از قاریان برتر دنیا تقدیم به کاربران عزیز

 

 

*** راهنمای دانلود :  کلیک راست بر روي فايل و Save Target As

 

 

عبدالباسط (حج 23-37)

عبدالباسط (شوری)

عبدالباسط (رعد 1-16)

عبدالباسط (یوسف 1-27)

عبدالباسط (هود 36-49) --

عبدالباسط (غاشیه--)

عبدالباسط (قمر --)

عبدالباسط (مائده--)

 

بهتیمی (نمل 15-43)

بهتیمی (فرقان 58-73)

بهتیمی (فتح 27-29) --

بهتیمی (فرقان 58-77) --

بهتیمی (رعد 1-18)

بهتیمی (بقره 142-158)

بهتیمی (کهف 28-57)

بهتیمی (اسرا 1-19)

بهتیمی (بلد 1-47)

بهتیمی (قصص 51-77)

بهتیمی (مریم 1-36)

بهتیمی (نمل 82-227)--

بهتیمی (نسا 36-54)

 

عمران (بقره 195-203)

عمران (فرقان 61-70)

عمران

عمران

عمران (نور 1-31)

عمران (رعد 1-16)

عمران (احزاب 35-48)

عمران (ابراهیم 23-39)

 

مصطفی اسماییل (فاطر)

مصطفی اسماییل (یوسف 4-34)

مصطفی اسماییل (مریم 12-36)

مصطفی اسماییل (ابراهیم 12-41)

مصطفی اسماییل (رعد 1-24)

مصطفی اسماییل (بقره -- )

مصطفی اسماییل (نمل 15-42)

مصطفی اسماییل (اسرا)

مصطفی اسماییل (حج 1-29)

 

حصان (مریم 1-36)

حصان (انسان)

حصان (انعام 151-159)

حصان (صافات)

حصان (انفال 1-24)

حصان (یونس 9-23)

حصان (لقمان 8-34)

حصان (سبا 46---)

حصان (جن)

حصان (احقاف ---)

حصان (اسرا 25-59)

حصان (بقره 253-262)

حصان (رعد 1-16)

حصان (نمل 15-44)

حصان (اسرا 1-33)

حصان (فجر--)

 

منشاوی (شعرا 1-89)

منشاوی (زخرف 68-89--)

منشاوی (قصص 68-88)

منشاوی (عنکبوت 46-69)

منشاوی (رعد 20-31)

منشاوی (حشر 18-24)

منشاوی (انفطار 6-19)

منشاوی (لقمان 8-34)

منشاوی (هود 108-123)

منشاوی (لقمان 8-30)

منشاوی (مریم 1-36)

منشاوی (بقره 38-43)

منشاوی (ق 16-45 - الرحمن)

منشاوی (یونس 3-17)

 

کریم منصوری (آل عمران)

کریم منصوری (یونس 26-36)

 

سعیدیان (اعراف 196--)

سعیدیان (یس 55 --)

سعیدیان (انسان)

 

شحات (آل عمران 26-38)

شحات (..)

شحات (نسا 135-147)

شحات (نحل 125-128 --)

شحات (آل عمران 133-152)

شحات (قارعه - تکاثر)

شحات (قلم 49-52)

شحات (تحریم -زلزال)

شحات (توبه 60-82)

شحات (یوسف 7-29)

شحات (انعام 94-107)

شحات (مائده 41-54)

شحات (نمل 87-93--)

شحات (طاها 1-45)

شحات (احزاب 38-48)

شحات (تحریم 1-8)

شحات (کهف 13-31)

 

محمد طوخی (هود 36-49)

 

 

 

* راهنمای دانلود :  کلیک راست بر روي فايل و Save Target As

 

+ نوشته شده توسط علی موحد در پنجشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت 15:54 |
سلام.

اين كتاب به صورت يك نرم افزار كم حجم مي باشد

دوستاني كه اين كتاب را دانلود مي كنند لطف كنند 7 صلوات براي صلامتي اقا امام زمان بفرستند.

شامل بخشهاي زير است :

بخش 1 دعاها
آيات قرآن راجع به دعا كردن
سخنان ائمه معصومين عليه السلام راجع به دعا
فوايد دعا از سخنان ائمه معصومين عليه السلام
سخنان ائمه معصومين عليه السلام درباره چگونه دعا كردن
چه وقتها براى دعا كردن مناسبتر است
شرايط دعا كردن
اگر دعايتان مستجاب شده مواظب سه حالت باشيد
اگر دعايتان به اجابت نرسيد مواظب اين سه حالت باشيد
دعا كردن سه حالت دارد كه به هر حالتى كه باشد براى انسان اجر معنوى دارد
(1) دعاى پيش از دعا كردن
(2) دعاى بعد از دعا كردن
(3) دعا صنمى قريش
(4) اسماء الحسنى
(5) دعاى معراج
(6) دعاء الصحيفه
(7) دعاى بسيار پرفضيلت و عظيم الشان مخصوص شب جمعه
( دعاى عظيم الشان ديگر
(9) دعاى عهد
(10) دعاى معراج ديگر
(11) دعاى هفت هيكل
(12) دعاى گنج العرش
(13) دعاى فرج امام زمان عليه السلام
(14) دعاى حضرت حجة عليه السلام
(15) دعاى توسل
(16) دعاى كميل
(17) دعاى ندبه
(18) دعاى سمات
(19) دعاى پر فضليتى مخصوص شب جمعه
(20) دعايى پيش از نماز صبح روز جمعه
(21) دعاى روز جمعه براى بى نيازى
(22) سرى از اسرار غربيه به جهت ديدار امام زمان عليه السلام
(23) سرى از اسرار در قضاى حوائج
(24) دعا جهت طول عمر
(25) دعاييى كه يازده سال بر عمر مى افزايد
(26) دعايى كه سبب مال حلال و فرزندان صالح مى شود
(27) دعا جهت عاقبت بخير شدن و با دين كامل از دنيا رفتن
(28) دعاى بعد از هر نماز جهت خير دنيا و آخرت
(29) دعاى بعد از هر نماز كه انسان را وارد بهشت مى كند
(30) دعاى هر روز جهت بهشتى شدن و رفع گرفتارى
(31) دعاى هر روز جهت محو گناه و ترقى در معنويات
(32) دعايى براى ايمان ثابت داشتن
(33) دعاى جهت ثابت ماندن در دين در زمان غيبت
(34) دعايى بزرگ جهت سعادت دنيا و آخرت و وسعت رزق
(35) دعاهايى به جهت زياد شدن حافظه
(36) دعايى كه در موقع بيمارى بايد خوانده شود
(37) دعاى ديگر براى موقع بيمارى بخوانيد
(38) دعايى كه چون نزد بيمار مى رويد بخوانيد
(39) اين دعا را براى بيمار بخوانيد ان شاء اللّه شفا يابد
(40) جهت شفاى مريض از امام جواد عليه السلام
(41) دعا به جهت شفا يافتن مريض
(42) دعاى ديگر به جهت شفا يافتن از بيمارى
(43) دعا در موقع درد و ناراحتى مريض
(44) دعايى به جهت بيمارى لاعلاج
(45) دعايى كه سبب نجات از مسمويت مى شود
(46) دعا جهت ماليخوليا و بى خوابى
(47) دعا به جهت باز شدن نطق و گويا شدن زبان
(48) دعا جهت زياد شدن نور چشم
(49) دعا به جهت رفع چشم درد
(50) دعا به جهت آرامش قلب
(51) دعا به جهت پيدا كردن صفاى قلب
(52) دعا به جهت خوب شدن درد چشم
(53) دعا به هنگام عطسه كردن
(54) دعاى ديگر به هنگام عطسه كردن
(55) دعا به جهت دفع نيش عقرب
(56) دعا به جهت درد مفاصل
(57) دعا به جهت رفع تب
(58) دعايى ديگر براى بر طرف شدن تب
(59) دعا در موقع حجامت كردن
(60) دعايى براى موقع بى خوابى
(61) دعايى به جهت نجات از بيمارى سل
(62) دعاى به جهت دفع درد سر
(63) دعا به جهت دفع درد زانو
(64) اين دعا به جهت دفع بواسير نافع است
(65) دعا به جهت به هوش آمدن بيمار صرعى
(66) دعا جهت شفاى چهره زرد و بيمارگونه
(67) دعا به جهت شفاى درد شقيقه
(68) دعا به جهت زنى كه به سقط مى كند
(69) دعا به جهت از بين رفتن دملها
(70) دعا به جهت بچه دار شدن
(71) دعا به جهت دفع كيك
(72) دعا به جهت دفع گزيدن جانور و دفع سم حشرات
(73) دعا به جهت محفوظ ماندن از جميع بلاها
(74) دعا در هنگام غسل كردن
(75) دعايى كه در حال نوره ماليدن بايد خواند
(76) دعا در هنگام نگاه كردن به آينه
(77) دعا به هنگام ديدن ماه
(78) دعا به جهت چشم زخم و نظر كردن
(79) دعا به هنگام خواب
(80) دعا به هنگام مطالعه كردن
(81) دعا به جهت خلاصى از زندان
(82) دعاى فرج و خلاص شدن از زندان
(83) دعا به جهت خوف از هر ظالمى
(84) دعاى مجرب براى محفوظ بودن
(85) دعا به جهت نجات از همسايه بد
(86) دعا به هنگام رفتن مسافرت
(87) دعا به هنگام سوار شدن بر وسيله
(88) دعا به جهت بيدار شدن براى نماز شب
(89) دعا جهت از بين رفتن شك در نماز
(90) دعا به جهت رفع مظلمه
(91) دعا به جهت خواب ديدن اميرالمومنين على عليه السلام
(92) دعا براى اموات مومن
(93) دعا جهت خواب ديدن اموات
(94) دعا جهت رفع هر غمى و مرضى و ترس از پيشآمدهاى بد
(95) دعا براى رفع هم و غم
(96) دعا به جهت از بين رفتن هم و غم
(97) دعا براى دفع دشمن
(98) دعا براى دفع دشمن
(99) دعا به هنگام رفتن به جنگ و غلبه بر دشمن
(100) دعا به جهت عزيز شدن در انظار
(101) دعا به هنگام رفتن به بازار
(102) دعا به جهت بيرون رفتن از خانه
(103) دعاى مخصوص به جهت بيرون رفتن از خانه
(104) دعايى ديگر به هنگام رفتن به بازار
(105) دعايى كه بايد در مغازه خوانده شود
(106) دعا چون خواهى متاعى بخرى
(107) دعا اگر راه را گم كرديد
(108) دعا اگر مالى يا حيوانى گم كرديد
(109) دعا براى پيدا شدن گم شده
(110) دعايى كه در موقع جان دادن بايد تلقين كنيد
(111) دعايى جهت آسانى قبض روح بعد از هر نماز قرائت شود
(112) دعاى ديگر براى شخصى كه در حالاحتضار است
(113) دعا به جهت رفع عذاب قبر
(114) دعا به هنگام ورود به قبرستان
(115) دعايى ديگر كه بايد در قبرستان خوانده شود
(116) دعاى سفارش شده كه بر سر قبر خوانده مى شود
(117) دعا مخصوص جمعه آخر ماه رمضان براى رسيدن به رمضان ديگر
(118) دعاى مخصوص ماه رجب
(119) دعاى مخصوص شب نيمه شعبان
(120) دعا جهت محفوظ ماندن از شر انس و جن و حيوان و شر دزد
(121) دعا به جهت دفع جن
(122) دعا به جهت دفع ضرر از جن و انس
(123) هر كه مى ترسد در خواب محتلم شود اين دعا را بخواند
(124) دعا براى حفظ مسافر
(125) دعا به جهت رفتن به حج
(126) دعا به جهت برآمدن حاجتهاى ضرورى
(127) دعا به جهت زود جواب آمدن نامه
(128) دعا به جهت قبولى توبه
(129) دعا به جهت آمرزش
(130) دعاى ديگر به جهت آمرزش گناهان
(131) دعا به جهت رفع گرفتارى
(132) مى خواهيد داراى پسر شويد
(133) اگر در مشكلى سخت گرفتار شدى
(134) دعاى ديگر به جهت رفع گرفتارى
(135) دعاى سريع الاجابه
(136) دعا جهت انجام كارى كه اگر به صلاح باشد بشود
دعاهايى كه اسم اعظم دارد
چندين دعاى مهم از پيامبران
(137) دعاى حضرت آدم عليه السلام براى مبارزه با نفس
(138) دعاى حضرت يعقوب عليه السلام براى رفع غم
(139) دعاى حضرت خضر عليه السلام به جهت دفع از سوختن و غرق شدن
(140) دعاى عظيمى از حضرت داوود عليه السلام
(141) دعاى بزرگى كه حضرت عيسى عليه السلام به بركت آن به آسمان رفت
(142) دعاى پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله در جنگ خيبر
دعاهاى سفارش شده جهت اداى قرض
(143) دعاى اداى قرض موسى كاظم عليه السلام
(144) دعاى اداى قرض از امام صادق عليه السلام
(145) دعا جهت اداى قرض زياد از حضرت عيسى عليه السلام
(146) دعا جهت غنى شدن از حضرت رسول صلى اللّه عليه و آله
(147) دعا جهت توسعه رزق از امام جواد عليه السلام
(148) جهت گشايش رزق از امام زمان عليه السلام
(149) دعا جهت زياد شدن روزى توسل به جواد الائمه عليه السلام
دعاهايى جهت زياد شدن رزق و اداء دين
(150) جهت زياد شدن رزق
(151) دعا جهت اداى دين و قرض
(152) دعا براى اداى قرض
(153) دعا جهت توانگر شدن
(154) دعا به جهت وسعت رزق
(155) دعايى جهت غنى شدن
(156) دعاى استفاده از تربت امام حسين عليه السلام
(157) دعاى هنگام استفاده كردن از تربت امام حسين عليه السلام
(158) صحت يافتن با تربت امام حسين عليه السلام
(159) دعايى به جهت برآمدن حاجت از شيخ بهاء الدين عاملى بسيار مجرب است
(160) توسل به حضرت على عليه السلام جهت برآمدن حاجت
(161) توسل به حضرت اميرالمومنين عليه السلام
(162) جهت برآمدن حاجت توسل به حضرت زهرا سلام اللّه عليه
(163) توسل به حضرت سجاد عليه السلام
(164) توسل به حضرت حجة عليه السلام جهت گشايش هر كارى
(165) توسل به امام موسى كاظم عليه السلام جهت برآمدن حاجت
(166) ختم امام جواد عليه السلام
(167) ختم مجرب به حضرت ابوالفضل عليه السلام
(168) ختم و توسل به حضرت حجة بن الحسنعجل اللّه فرجه
(169) توسل به امام زمان عليه السلام
(170) ختم باب الحوائج امام موسى كاظم عليه السلام
(171) ختم اذاوقعه
(172) ختم بسيار مجرب اذاوقعه
(173) ختم سوره اذاوقعه
(174) ختم يا على عليه السلام
(175) ختم يا على عليه السلام
(176) دستورى براى نمازهاى قضاى گذشته كه فراموش شده
(177) دستورى براى حفظ كردن قرآن در مدت كم
(178) دستور العملقبل از خواب از پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله
(179) اثرات آب باران نيسان
(180) فضيلت تسبيح حضرت زهرا سلام اللّه عليه
(181) افضل ترين دعاها در زمان غيبت دعا براى فرج امام زمان عليه السلام است
(182) فوايد دعا براى فرج
بخش 2 زيارات
زيارت به چه معناست ؟
فضيلت زيارت امام رضا عليه السلام
(1) زيارت امام رضا عليه السلام
(2) زيارت حضرت سيد الشهداء مشهور به وارث
(3) زيارت على بن الحسين عليه السلام
(4) زيارت ساير شهدا
(5) زيارت حضرت صاحب الامر
صلوات خاصه حضرت رضا عليه السلام
(6) فوايد زيارت عاشورا
(7) زيارت امام زمان عليه السلام در روز جمعه
( زيارت رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله در مدينه
(9) زيارت حضرت زهرا سلام اللّه عليها در مدينه
(10) زيارت ائمه بقيع عليهم السلام
(11) زيارت امين اللّه
(12) زيارت آل ياسين
(13) زيارت حضرت زينب سلام اللّه عليها
(14) زيارت حضرت معصومه سلام اللّه عليها
(15) زيارت حضرت عبدالعظيم عليه السلام
بخش 3 خواص بعضى از آيات قرآن كريم
(1) احاديثى در توسل به قرآن
(2) براى طلب فرزند و بچه دار شدن
(3) آيه جهت فرزند خواستن از خداوند مهربان
(4) آيه به جهت زيادى رزق
(5) آيه اى ديگر جهت وسعت رزق
(6) آيه جهت خير و بركت پيدا كردن مغازه و منزل
(7) خواص هفت آيه پر فضيلت
( آياتى كه قرض و حق والدين را ادا مى كند
(9) چهار آيه جهت نصرت و هيبت پيدا كردن
(10) آيه براى اين كه دچار فراموشى نشويد
(11) آيه جهت فرزند پسر
(12) آيه جهت بى خوابى طفل
(13) آيه جهت بچه اى كه دير زبان باز مى كند
(14) آيه به جهت نجات از سختيها
(15) آيه اى كه انسان را محتاج نخواهد كرد
(16) آيه جهت محفوظ ماندن خانه از دزد
(17) آيه جهت محفوظ ماندن بنا
(18) آيه به جهت محبت و دوستى
(19) آيه جهت عزيز و محترم شدن
(20) آيه جهت برآمدن هر حاجت
(21) آيه جهت برآمدن حوائج و پيروزى
(22) آيه جهت بيدار شدن از خواب
(23) آيه جهت بلند شدن از مجلس
(24) آيه جهت بستن زبان دشمن
(25) آيه اى ديگر به جهت بستن زبان دشمن
(26) آيه جهت فرارى دادن دشمن
(27) آيه جهت آشتى نمودن
(28) آيه جهت مكانى كه جن بسيار دارد
(29) آياتى جهت فروش متاع
(30) آيه جهت اينكه اگر مى خواهيد خواسته تان رد نشود
(31) آيه جهت ترسيدن در شبها
(32) آيه جهت ترس از عقرب
(33) آيه جهت نجات از زندان
(34) آياتى كه موجب حسنه در قبر مى شود
(35) آيه به جهت دفع حمله سگ
(36) آيه در هنگام كاشتن درخت و زراعت
(37) آيه جهت ايمن شدن از همه آفات و امراض
(38) آيه براى رفع كرم و ملخ از باغات
(39) آيه اگر راجع به مطلبى حيران بودى
(40) آيه اى كه اگر همراهتان باشد از دردها صحت مى يابيد
(41) آيه اى براى صحت
(42) آياتى براى شفاى بيمار
(43) آيه اى ديگر به جهت شفا يافتن بيمار
(44) آيه اى به جهت اين كه زن آسان وضعحمل نمايد
(45) آيه اى به جهت درد سينه و پستان و دل
(46) آيه اى به جهت دفع درد ساق پا
(47) آيه اى به جهت بهبود از يرقان و زردى چشم
(48) آيه به جهت كسى كه پيچش شكم دارد
(49) آيه اى جهت دفع سنگ مثانه
(50) آيه اى به جهت برطرف شدن درد پا
(51) آيه اى به جهت دفع مورچه
بخش 4 خواص بعضى از سوره هاى قرآن
(1) از گفتار ائمه معصومين عليهم السلام
بخش 5 دعاهاى قرآن كه با ربنا شروع مى شود
دعاهاى قرآن به كلمه ربنا
بخش 6 نمازهاى پر فضليت
(1) نماز كامله كه بسيار پر فضيلت است
نماز پرفضيلت ديگر
(2) نمازى جهت نجات از ميزان
(3) نمازى جهت حفظ مال ، دين و دنيا و آخرت
(4) نماز به جهت تجديد قوا و پيدا كردن نيرو
(5) نماز پرفضيلت بين مغرب و عشاء
(6) نماز پرفضيلت مخصوص ماه جمادى الثانى
(7) نماز پر فضيلت پيش از ظهر روز جمعه
( نماز پر فضيلتى كه سبب مى شود خداوند در آخرت دوبال بدهد كه پرواز كند
(9) نماز پر فضيلتى كه ثواب چهل مرتبه قرآن خواندن را دارد
(10) نماز كن فيكون
(11) نماز حضرت جعفر طيار عليه السلام جهت پاك شدن از تمام گناهان
(12) نماز اميرالمومنين على عليه السلام
(13) نمازى به جهت حفظ از شر همه مخلوقات
(14) نماز به جهت دفع فقر و پريشانى
(15) نماز هديه به والدين
(16) نمازى كه مادر بايد براى فرزند مريضش بخواند
(17) نماز مجرب براى قطع تب
(18) نماز براى رفع درد گردن
(19) نماز براى رفع درد سينه
(20) نماز براى رفع قولنج
(21) نماز به جهت درد پا
(22) نماز جهت دردسر
(23) نماز جهت رفع كورى
(24) نماز درد چشم
(25) نماز حاجت از حضرت رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله
(26) نماز حاجت ديگر كه خيلى مجرب است
(27) نماز حاجت ديگر مخصوص روز پنج شنبه
(28) نماز حاجت ديگر
(29) نماز حاجت از امام محمد باقر عليه السلام
(30) نماز صلوه المضطر
(31) نمازهاى شبهاى ايام هفته و نماز اول هر ماه
(32) نماز اول هر ماه
(33) نماز امام زمان (عج ) در شب جمعه
(34) نماز استغاثه به حضرت زهرا سلام اللّه عليها
بخش 7 خواص اسماء الحسنى
(1) مى خواهيد حاجتتان روا شود.
(2) جهت توانگر شدن
(3) جهت هر مرض سختى
(4) به جهت دفع دشمن
(5) به جهت نجات از سختيها
(6) به جهت آشتى دادن بين زن و شوهر
(7) به جهت زياد شدن محصول
( جهت فراخى روزى
(9) قبل از هر دعا بگويد
(10) جهت صفاى قلب
(11) جهت هر مشكلى كه داريد
(12) اگر مى خواهيد از دشمن به شما صدمه نرسد
(13) جهت محفوظ ماندن اهل خانه از گناه
(14) جهت زيادى نعمت
(15) هر كسى بخواهد مظلومى را از ظالمى برهاند
(16) جهت بر آمدن هر حاجتى
(17) قدرت ذكر يا اللّه
(18) جهت پيدا كردن نيرو
(19) اگر مى خواهيد نفس مطيع شما گردد
(20) براى حج رفتن
بخش 8 صلواتهاى پر فضيلت
(1) صلواتى كه انسان را يك هفته در امان دارد
(2) صلواتى كه تا يك هفته ملائكه برايش صلوات فرستند
(3) جهت نجات از آتش جهنم
(4) صلوات جهت يك سال گناه
(5) صلواتى كه هر مرتبه آن ، ثواب ده هزار صلوات است
(6) صلواتى كه فضيلت بسيار براى آن نقل شده است
(7) صلوات جهت پاك شدن از تمام گناهان
( صلوات پر فضيلتى بعد از نماز ظهر جمعه
(9) صلوات جهت پاك شدن از گناهان به مدتيكسال
(10) صلوات بسيار مهم و با فضيلت بسيار
(11) صلوات مهم هديه حضرت مسلم به شخصى
(12) صلواتى كه از اسرار مى باشد
(13) ختم صلوات
(14) صلوات براى چهارده معصوم عليهم السلام
صلوات بر پيغمبر صلى اللّه عليه و آله
صلوات بر اميرالمؤ منين عليه السلام
صلوات بر سيّده نسوان فاطمه سلام الله عليها
صلوات بر حسن و حسين عليهماالسلام
صلوات بر على بن الحسين عليهماالسلام
صلوات بر جعفر بن محمّد عليهماالسلام
صلوات بر موسى بن جعفر عليهماالسلام
صلوات بر على بن موسى عليهماالسلام
صلوات بر محمّد بن على بن موسى عليهم السلام
صلوات بر على بن محمّدعليهماالسلام
صلوات بر حسن بن على بن محمد عليهم السلام
صلوات بر ولى الامر المنتظر عليه السلام
بخش 9 خواص و شرايطهاى روحى و جسمى تماما از گفتار ائمه معصومين (ع )
(1) چند چيز موجب صحت بدن است :
(2) چند چيز موجب بيمارى مى شود
(3) چند چيز نور چشم را زياد مى كند
(4) چند چيز موجب كمى نور چشم مى شود
(5) چند چيز موجب زيادى خون است
(6) چند چيز موجب تصفيه خون است
(7) چند چيز موجب صافى رنگ و حسن صورت است
( چند چيز موجب تقويت معده و هضم طعام است
(9) چند چيز مو را مى روياند
(10) چند چيز موجب محكمى لثه و آرامى درد دندان است
(11) چند چيز موجب خرابى و فساد دندان است
(12) چند چيز موجب دفع درد تهيگاه است
(13) چند چيز موجب رفع درد كمر است
(14) چند چيز قوت شهوت را زياد مى كند
(15) چند چيز قوت شهوانى را كم مى كند
(16) چند چيز تب را دفع مى كند
(17) چند چيز باعث گرفتن بواسير است
(18) چند چيز موجب رفع بواسير است
(19) چند چيز موجب برص است
(20) چند چيز موجب امان از برص است
(21) چند چيز موجب جذام است
(22) چند چيز موجب امن از جذام است
(23) چند چيز باعث جنون مى شود
(24) چند چيز موجب امان از جنون است
(25) چند چيز باعث فلج است
(26) موجبات امن از فلج چند چيز است
(27) چند چيز موجب قوت بدن و جسم است
(28) چند چيز موجب ضعف بدن است
(29) چند چيز باعث گرفتن سنگ مثانه مى شود
(30) چند چيز موجب لاغرى بدن است
(31) چند چيز موجب زيادى عقل است
(32) علامت هاى كامل شدن عقل
(33) چند چيز عقل را كم مى كند
(34) چند چيز موجب زيادى حافظه است
(35) چند چيز باعث كمى حافظه مى شود
(36) چند چيز موجب قساوت قلب است
(37) چند چيز موجب رقت قلب است
(38) چند چيز موجب قوت قلب است
(39) چند چيز موجب نور دل و بر طرف شدن وسواس است
(40) چند چيز موجب عم و اندوه است
(41) چند چيز غم و اندوه را بر طرف مى كند
(42) چند چيز خشم و غضب را بر طرف مى كند
(43) چند چيز عمر را طولانى مى كند
(44) چند چيز موجب كوتاهى عمر است
(45) چند چيز موجب وسعت رزق است
(46) چند چيز باعث فقر مى شود
(47) چند چيز موجب ترقى در دين و ايمان مى شود
(48) چند چيز ايمان و دين را كم مى كند
(49) چند چيز سبب اداى دين مى شود
(50) چند چيز سبب حج رفتن خواهد شد
(51) چند چيز موجب محبت و رضاى خداست
(52) چند عمل موجب سخط و بغض خدا است
(53) چند چيز باعث عزت انسان مى شود
(54) چند چيز موجب ذلت و خوارى است
(55) چند چيز رفع بلا مى كند
(56) چند عمل كه مانع استجابت دعا است
(57) چند عمل باعث استجابت دعا است
(58) چند چيز باعث آمرزش انسان مى شود
(59) چند چيزى كه باعث عاقبت بخير شدن است
(60) چند چيز باعث سخت جان دادن انسان مى شود
(61) چند چيز باعث آسانى جان دادن است
(62) چند چيز باعث عذاب قبر است
(63) چند چيز موجب امن از عذاب قبر است
(64) چند چيز باعث حسرت خوردن در روز قيامت است
(65) چند چيز باعث مى شود كه در روز قيامت انسان وحشت نكند
(66) چند چيز باعث مى شود كه در قيامت انسان در سايه قرار گيرد
(67) چند چيز كه موجب سنگينى ميزان اعمال است
(68) چند عمل باعث آسانى حساب است
(69) چند چيز موجب گذشتن به آسانى از پل صراط است
(70) چند چيز باعث داخل شدن به جهنم است
(71) چند چيز باعث نجاب انسان از آتش جهنم است
(72) چند چيز باعث محروميت از بهشت مى گردد
(73) چند چيز موجب داخل شدن به بهشت است
(74) چند چيز كه بايد در قبرستان رعايت شود
(75) چند خواص صدقه دادن از رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله
(76) چند خواص بوى خوش از گفتار ائمه اطهار عليهم السلام
(77) رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله : صدقه پنج قسم دارد:
(78) رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله : صدقه از دست صاحبش بيرون مى آيد و تكلممى كند به چهار حرف :
(79) سه چيز به گفته پيغمبر اكرم صلى اللّه عليه و آله زشت است
(80) شرايط توبه از گفتار حضرت على عليه السلام
(81) چندين حديث راجع به غسل جمعه
بخش 10 روايات از ائمه معصومين (ع ) راجع به بعضى از خوراكيها
بخش 11 آداب از گفتار ائمه معصومين (ع )
لطف بى نهايت
يا مهدى عليه السلام
دوستاني كه اين كتاب را دانلود مي كنند لطف كنند 7 صلوات براي صلامتي اقا امام زمان بفرستند.
 لينك دانلود رايگان :  http://vorojax.googlepages.com/vorojax.p...eAzime.exe    حجم:1.5 مگا بایت 

+ نوشته شده توسط علی موحد در چهارشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت 22:37 |

دعاي توسل

بسم الله الرحمن الرحیم

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَ أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

 يَا أَبَا الْقَاسِمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا إِمَامَ الرَّحْمَةِ يَا سَيِّدَنَا وَ مَوْلانَا إِنَّا تَوَجَّهْنَا وَ

اسْتَشْفَعْنَا وَ تَوَسَّلْنَا بِكَ إِلَى اللَّهِ وَ قَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا يَا وَجِيها عِنْدَ اللَّهِ

 اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ  يَا أَبَا الْحَسَنِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَا

حُجَّةَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ يَا سَيِّدَنَا وَمَوْلانَا إِنَّا تَوَجَّهْنَا وَ اسْتَشْفَعْنَا وَ تَوَسَّلْنَا بِكَ

إِلَى اللَّهِ وَ قَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا يَا وَجِيها عِنْدَ اللَّهِ اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ

 يَا فَاطِمَةُ الزَّهْرَاءُ يَا بِنْتَ مُحَمَّدٍ يَا قُرَّةَ عَيْنِ الرَّسُولِ يَا سَيِّدَتَنَا وَ مَوْلاتَنَا إِنَّا

تَوَجَّهْنَا وَ اسْتَشْفَعْنَا وَ تَوَسَّلْنَا بِكِ إِلَى اللَّهِ وَ قَدَّمْنَاكِ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا يَا

وَجِيهَةً عِنْدَ اللَّهِ اشْفَعِي لَنَا عِنْدَ اللَّهِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ يَا حَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ أَيُّهَا

الْمُجْتَبَى يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ يَا حُجَّةَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ يَا سَيِّدَنَا وَ مَوْلانَا إِنَّا تَوَجَّهْنَا

وَ اسْتَشْفَعْنَا وَ تَوَسَّلْنَا بِكَ إِلَى اللَّهِ وَ قَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا يَا وَجِيها عِنْدَ

اللَّهِ اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَا حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ أَيُّهَا الشَّهِيدُ يَا ابْنَ

رَسُولِ اللَّهِ يَا حُجَّةَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ يَا سَيِّدَنَا وَ مَوْلانَا إِنَّا تَوَجَّهْنَا وَ اسْتَشْفَعْنَا وَ

تَوَسَّلْنَا بِكَ إِلَى اللَّهِ وَ قَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا يَا وَجِيها عِنْدَ اللَّهِ اشْفَعْ لَنَا

عِنْدَ اللَّهِ يَا أَبَا الْحَسَنِ يَا عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ يَا زَيْنَ الْعَابِدِينَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ يَا

حُجَّةَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ يَا سَيِّدَنَا وَ مَوْلانَا إِنَّا تَوَجَّهْنَا وَ اسْتَشْفَعْنَا وَ تَوَسَّلْنَا بِكَ

إِلَى اللَّهِ وَ قَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا يَا وَجِيها عِنْدَ اللَّهِ اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ

يَا أَبَا جَعْفَرٍ يَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ أَيُّهَا الْبَاقِرُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ يَا حُجَّةَ اللَّهِ عَلَى

خَلْقِهِ يَا سَيِّدَنَا وَ مَوْلانَا إِنَّا تَوَجَّهْنَا وَ اسْتَشْفَعْنَا وَ تَوَسَّلْنَا بِكَ إِلَى اللَّهِ وَ قَدَّمْنَاكَ

بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا يَا وَجِيها عِنْدَ اللَّهِ اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

 يَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَيُّهَا الصَّادِقُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ يَا حُجَّةَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ يَا

سَيِّدَنَا وَمَوْلانَا إِنَّا تَوَجَّهْنَا وَ اسْتَشْفَعْنَا وَ تَوَسَّلْنَا بِكَ إِلَى اللَّهِ وَ قَدَّمْنَاكَ بَيْنَ

يَدَيْ حَاجَاتِنَا يَا وَجِيها عِنْدَ اللَّهِ اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ يَا أَبَا الْحَسَنِ يَا مُوسَى بْنَ

جَعْفَرٍ أَيُّهَا الْكَاظِمُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ يَا حُجَّةَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ يَا سَيِّدَنَا وَ مَوْلانَا

إِنَّا تَوَجَّهْنَا وَ اسْتَشْفَعْنَا وَ تَوَسَّلْنَا بِكَ إِلَى اللَّهِ وَ قَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا يَا

وَجِيها عِنْدَ اللَّهِ اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ  يَا أَبَا الْحَسَنِ يَا عَلِيَّ بْنَ مُوسَى أَيُّهَا الرِّضَا

يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ يَا حُجَّةَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ يَا سَيِّدَنَا وَ مَوْلانَا إِنَّا تَوَجَّهْنَا وَ

اسْتَشْفَعْنَا وَ تَوَسَّلْنَا بِكَ إِلَى اللَّهِ وَ قَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا يَا وَجِيها عِنْدَ اللَّهِ

اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ  يَا أَبَا جَعْفَرٍ يَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ أَيُّهَا التَّقِيُّ الْجَوَادُ يَا ابْنَ

رَسُولِ اللَّهِ يَا حُجَّةَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ يَا سَيِّدَنَا وَ مَوْلانَا إِنَّا تَوَجَّهْنَا وَ اسْتَشْفَعْنَا وَ

تَوَسَّلْنَا بِكَ إِلَى اللَّهِ وَ قَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا يَا وَجِيها عِنْدَ اللَّهِ اشْفَعْ لَنَا

عِنْدَ اللَّهِ  يَا أَبَا الْحَسَنِ يَا عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ أَيُّهَا الْهَادِي النَّقِيُّ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ

يَا حُجَّةَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ يَا سَيِّدَنَا وَ مَوْلانَا إِنَّا تَوَجَّهْنَا وَ اسْتَشْفَعْنَا وَ تَوَسَّلْنَا بِكَ

إِلَى اللَّهِ وَ قَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا يَا وَجِيها عِنْدَ اللَّهِ اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ

 يَا أَبَا مُحَمَّدٍ يَا حَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ أَيُّهَا الزَّكِيُّ الْعَسْكَرِيُّ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ يَا

حُجَّةَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ يَا سَيِّدَنَا وَ مَوْلانَا إِنَّا تَوَجَّهْنَا وَ اسْتَشْفَعْنَا وَ تَوَسَّلْنَا بِكَ

إِلَى اللَّهِ و قَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا يَا وَجِيها عِنْدَ اللَّهِ اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ

 يَا وَصِيَّ الْحَسَنِ وَ الْخَلَفَ الْحُجَّةَ أَيُّهَا الْقَائِمُ الْمُنْتَظَرُ الْمَهْدِيُّ يَا ابْنَ رَسُولِ

اللَّهِ يَا حُجَّةَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ يَا سَيِّدَنَا وَ مَوْلانَا إِنَّا تَوَجَّهْنَا وَ اسْتَشْفَعْنَا وَ تَوَسَّلْنَا

بِكَ إِلَى اللَّهِ و قَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا يَا وَجِيها عِنْدَ اللَّهِ اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ

 پس حاجات خود را بطلبد كه برآورده مى‏شود إن شاء الله تعالى و در روايت

ديگر وارد شده كه بعد از اين بگويد 

 يَا سَادَتِي وَ مَوَالِيَّ إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكُمْ أَئِمَّتِي وَ عُدَّتِي لِيَوْمِ فَقْرِي وَ حَاجَتِي

إِلَى اللَّهِ وَ  تَوَسَّلْتُ بِكُمْ إِلَى اللَّهِ وَ اسْتَشْفَعْتُ بِكُمْ إِلَى اللَّهِ فَاشْفَعُوا لِي

عِنْدَ اللَّهِ وَ اسْتَنْقِذُونِي مِنْ ذُنُوبِي عِنْدَ اللَّهِ فَإِنَّكُمْ وَسِيلَتِي إِلَى اللَّهِ وَ بِحُبِّكُمْ

وَ بِقُرْبِكُمْ أَرْجُو نَجَاةً مِنَ اللَّهِ فَكُونُوا  عِنْدَ اللَّهِ رَجَائِي يَا سَادَتِي يَا أَوْلِيَاءَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَ لَعَنَ اللَّهُ أَعْدَاءَ  اللَّهِ ظَالِمِيهِمْ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ

الْآخِرِينَ آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ

 

التماس دعا

به وبلاگ http://www.mojezeh-quran.blogfa.com/ سری بزنید

و مارا هم دعا کنید

+ نوشته شده توسط علی موحد در چهارشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت 14:48 |

دعاي فرج

اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ

وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ

طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً.

+ نوشته شده توسط علی موحد در چهارشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت 14:41 |
سلام.

اين كتاب به صورت يك نرم افزار كم حجم مي باشد

دوستاني كه اين كتاب را دانلود مي كنند لطف كنند 7 صلوات براي صلامتي اقا امام زمان بفرستند.

شامل بخشهاي زير است :

بخش 1 دعاها
آيات قرآن راجع به دعا كردن
سخنان ائمه معصومين عليه السلام راجع به دعا
فوايد دعا از سخنان ائمه معصومين عليه السلام
سخنان ائمه معصومين عليه السلام درباره چگونه دعا كردن
چه وقتها براى دعا كردن مناسبتر است
شرايط دعا كردن
اگر دعايتان مستجاب شده مواظب سه حالت باشيد
اگر دعايتان به اجابت نرسيد مواظب اين سه حالت باشيد
دعا كردن سه حالت دارد كه به هر حالتى كه باشد براى انسان اجر معنوى دارد
(1) دعاى پيش از دعا كردن
(2) دعاى بعد از دعا كردن
(3) دعا صنمى قريش
(4) اسماء الحسنى
(5) دعاى معراج
(6) دعاء الصحيفه
(7) دعاى بسيار پرفضيلت و عظيم الشان مخصوص شب جمعه
( دعاى عظيم الشان ديگر
(9) دعاى عهد
(10) دعاى معراج ديگر
(11) دعاى هفت هيكل
(12) دعاى گنج العرش
(13) دعاى فرج امام زمان عليه السلام
(14) دعاى حضرت حجة عليه السلام
(15) دعاى توسل
(16) دعاى كميل
(17) دعاى ندبه
(18) دعاى سمات
(19) دعاى پر فضليتى مخصوص شب جمعه
(20) دعايى پيش از نماز صبح روز جمعه
(21) دعاى روز جمعه براى بى نيازى
(22) سرى از اسرار غربيه به جهت ديدار امام زمان عليه السلام
(23) سرى از اسرار در قضاى حوائج
(24) دعا جهت طول عمر
(25) دعاييى كه يازده سال بر عمر مى افزايد
(26) دعايى كه سبب مال حلال و فرزندان صالح مى شود
(27) دعا جهت عاقبت بخير شدن و با دين كامل از دنيا رفتن
(28) دعاى بعد از هر نماز جهت خير دنيا و آخرت
(29) دعاى بعد از هر نماز كه انسان را وارد بهشت مى كند
(30) دعاى هر روز جهت بهشتى شدن و رفع گرفتارى
(31) دعاى هر روز جهت محو گناه و ترقى در معنويات
(32) دعايى براى ايمان ثابت داشتن
(33) دعاى جهت ثابت ماندن در دين در زمان غيبت
(34) دعايى بزرگ جهت سعادت دنيا و آخرت و وسعت رزق
(35) دعاهايى به جهت زياد شدن حافظه
(36) دعايى كه در موقع بيمارى بايد خوانده شود
(37) دعاى ديگر براى موقع بيمارى بخوانيد
(38) دعايى كه چون نزد بيمار مى رويد بخوانيد
(39) اين دعا را براى بيمار بخوانيد ان شاء اللّه شفا يابد
(40) جهت شفاى مريض از امام جواد عليه السلام
(41) دعا به جهت شفا يافتن مريض
(42) دعاى ديگر به جهت شفا يافتن از بيمارى
(43) دعا در موقع درد و ناراحتى مريض
(44) دعايى به جهت بيمارى لاعلاج
(45) دعايى كه سبب نجات از مسمويت مى شود
(46) دعا جهت ماليخوليا و بى خوابى
(47) دعا به جهت باز شدن نطق و گويا شدن زبان
(48) دعا جهت زياد شدن نور چشم
(49) دعا به جهت رفع چشم درد
(50) دعا به جهت آرامش قلب
(51) دعا به جهت پيدا كردن صفاى قلب
(52) دعا به جهت خوب شدن درد چشم
(53) دعا به هنگام عطسه كردن
(54) دعاى ديگر به هنگام عطسه كردن
(55) دعا به جهت دفع نيش عقرب
(56) دعا به جهت درد مفاصل
(57) دعا به جهت رفع تب
(58) دعايى ديگر براى بر طرف شدن تب
(59) دعا در موقع حجامت كردن
(60) دعايى براى موقع بى خوابى
(61) دعايى به جهت نجات از بيمارى سل
(62) دعاى به جهت دفع درد سر
(63) دعا به جهت دفع درد زانو
(64) اين دعا به جهت دفع بواسير نافع است
(65) دعا به جهت به هوش آمدن بيمار صرعى
(66) دعا جهت شفاى چهره زرد و بيمارگونه
(67) دعا به جهت شفاى درد شقيقه
(68) دعا به جهت زنى كه به سقط مى كند
(69) دعا به جهت از بين رفتن دملها
(70) دعا به جهت بچه دار شدن
(71) دعا به جهت دفع كيك
(72) دعا به جهت دفع گزيدن جانور و دفع سم حشرات
(73) دعا به جهت محفوظ ماندن از جميع بلاها
(74) دعا در هنگام غسل كردن
(75) دعايى كه در حال نوره ماليدن بايد خواند
(76) دعا در هنگام نگاه كردن به آينه
(77) دعا به هنگام ديدن ماه
(78) دعا به جهت چشم زخم و نظر كردن
(79) دعا به هنگام خواب
(80) دعا به هنگام مطالعه كردن
(81) دعا به جهت خلاصى از زندان
(82) دعاى فرج و خلاص شدن از زندان
(83) دعا به جهت خوف از هر ظالمى
(84) دعاى مجرب براى محفوظ بودن
(85) دعا به جهت نجات از همسايه بد
(86) دعا به هنگام رفتن مسافرت
(87) دعا به هنگام سوار شدن بر وسيله
(88) دعا به جهت بيدار شدن براى نماز شب
(89) دعا جهت از بين رفتن شك در نماز
(90) دعا به جهت رفع مظلمه
(91) دعا به جهت خواب ديدن اميرالمومنين على عليه السلام
(92) دعا براى اموات مومن
(93) دعا جهت خواب ديدن اموات
(94) دعا جهت رفع هر غمى و مرضى و ترس از پيشآمدهاى بد
(95) دعا براى رفع هم و غم
(96) دعا به جهت از بين رفتن هم و غم
(97) دعا براى دفع دشمن
(98) دعا براى دفع دشمن
(99) دعا به هنگام رفتن به جنگ و غلبه بر دشمن
(100) دعا به جهت عزيز شدن در انظار
(101) دعا به هنگام رفتن به بازار
(102) دعا به جهت بيرون رفتن از خانه
(103) دعاى مخصوص به جهت بيرون رفتن از خانه
(104) دعايى ديگر به هنگام رفتن به بازار
(105) دعايى كه بايد در مغازه خوانده شود
(106) دعا چون خواهى متاعى بخرى
(107) دعا اگر راه را گم كرديد
(108) دعا اگر مالى يا حيوانى گم كرديد
(109) دعا براى پيدا شدن گم شده
(110) دعايى كه در موقع جان دادن بايد تلقين كنيد
(111) دعايى جهت آسانى قبض روح بعد از هر نماز قرائت شود
(112) دعاى ديگر براى شخصى كه در حالاحتضار است
(113) دعا به جهت رفع عذاب قبر
(114) دعا به هنگام ورود به قبرستان
(115) دعايى ديگر كه بايد در قبرستان خوانده شود
(116) دعاى سفارش شده كه بر سر قبر خوانده مى شود
(117) دعا مخصوص جمعه آخر ماه رمضان براى رسيدن به رمضان ديگر
(118) دعاى مخصوص ماه رجب
(119) دعاى مخصوص شب نيمه شعبان
(120) دعا جهت محفوظ ماندن از شر انس و جن و حيوان و شر دزد
(121) دعا به جهت دفع جن
(122) دعا به جهت دفع ضرر از جن و انس
(123) هر كه مى ترسد در خواب محتلم شود اين دعا را بخواند
(124) دعا براى حفظ مسافر
(125) دعا به جهت رفتن به حج
(126) دعا به جهت برآمدن حاجتهاى ضرورى
(127) دعا به جهت زود جواب آمدن نامه
(128) دعا به جهت قبولى توبه
(129) دعا به جهت آمرزش
(130) دعاى ديگر به جهت آمرزش گناهان
(131) دعا به جهت رفع گرفتارى
(132) مى خواهيد داراى پسر شويد
(133) اگر در مشكلى سخت گرفتار شدى
(134) دعاى ديگر به جهت رفع گرفتارى
(135) دعاى سريع الاجابه
(136) دعا جهت انجام كارى كه اگر به صلاح باشد بشود
دعاهايى كه اسم اعظم دارد
چندين دعاى مهم از پيامبران
(137) دعاى حضرت آدم عليه السلام براى مبارزه با نفس
(138) دعاى حضرت يعقوب عليه السلام براى رفع غم
(139) دعاى حضرت خضر عليه السلام به جهت دفع از سوختن و غرق شدن
(140) دعاى عظيمى از حضرت داوود عليه السلام
(141) دعاى بزرگى كه حضرت عيسى عليه السلام به بركت آن به آسمان رفت
(142) دعاى پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله در جنگ خيبر
دعاهاى سفارش شده جهت اداى قرض
(143) دعاى اداى قرض موسى كاظم عليه السلام
(144) دعاى اداى قرض از امام صادق عليه السلام
(145) دعا جهت اداى قرض زياد از حضرت عيسى عليه السلام
(146) دعا جهت غنى شدن از حضرت رسول صلى اللّه عليه و آله
(147) دعا جهت توسعه رزق از امام جواد عليه السلام
(148) جهت گشايش رزق از امام زمان عليه السلام
(149) دعا جهت زياد شدن روزى توسل به جواد الائمه عليه السلام
دعاهايى جهت زياد شدن رزق و اداء دين
(150) جهت زياد شدن رزق
(151) دعا جهت اداى دين و قرض
(152) دعا براى اداى قرض
(153) دعا جهت توانگر شدن
(154) دعا به جهت وسعت رزق
(155) دعايى جهت غنى شدن
(156) دعاى استفاده از تربت امام حسين عليه السلام
(157) دعاى هنگام استفاده كردن از تربت امام حسين عليه السلام
(158) صحت يافتن با تربت امام حسين عليه السلام
(159) دعايى به جهت برآمدن حاجت از شيخ بهاء الدين عاملى بسيار مجرب است
(160) توسل به حضرت على عليه السلام جهت برآمدن حاجت
(161) توسل به حضرت اميرالمومنين عليه السلام
(162) جهت برآمدن حاجت توسل به حضرت زهرا سلام اللّه عليه
(163) توسل به حضرت سجاد عليه السلام
(164) توسل به حضرت حجة عليه السلام جهت گشايش هر كارى
(165) توسل به امام موسى كاظم عليه السلام جهت برآمدن حاجت
(166) ختم امام جواد عليه السلام
(167) ختم مجرب به حضرت ابوالفضل عليه السلام
(168) ختم و توسل به حضرت حجة بن الحسنعجل اللّه فرجه
(169) توسل به امام زمان عليه السلام
(170) ختم باب الحوائج امام موسى كاظم عليه السلام
(171) ختم اذاوقعه
(172) ختم بسيار مجرب اذاوقعه
(173) ختم سوره اذاوقعه
(174) ختم يا على عليه السلام
(175) ختم يا على عليه السلام
(176) دستورى براى نمازهاى قضاى گذشته كه فراموش شده
(177) دستورى براى حفظ كردن قرآن در مدت كم
(178) دستور العملقبل از خواب از پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله
(179) اثرات آب باران نيسان
(180) فضيلت تسبيح حضرت زهرا سلام اللّه عليه
(181) افضل ترين دعاها در زمان غيبت دعا براى فرج امام زمان عليه السلام است
(182) فوايد دعا براى فرج
بخش 2 زيارات
زيارت به چه معناست ؟
فضيلت زيارت امام رضا عليه السلام
(1) زيارت امام رضا عليه السلام
(2) زيارت حضرت سيد الشهداء مشهور به وارث
(3) زيارت على بن الحسين عليه السلام
(4) زيارت ساير شهدا
(5) زيارت حضرت صاحب الامر
صلوات خاصه حضرت رضا عليه السلام
(6) فوايد زيارت عاشورا
(7) زيارت امام زمان عليه السلام در روز جمعه
( زيارت رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله در مدينه
(9) زيارت حضرت زهرا سلام اللّه عليها در مدينه
(10) زيارت ائمه بقيع عليهم السلام
(11) زيارت امين اللّه
(12) زيارت آل ياسين
(13) زيارت حضرت زينب سلام اللّه عليها
(14) زيارت حضرت معصومه سلام اللّه عليها
(15) زيارت حضرت عبدالعظيم عليه السلام
بخش 3 خواص بعضى از آيات قرآن كريم
(1) احاديثى در توسل به قرآن
(2) براى طلب فرزند و بچه دار شدن
(3) آيه جهت فرزند خواستن از خداوند مهربان
(4) آيه به جهت زيادى رزق
(5) آيه اى ديگر جهت وسعت رزق
(6) آيه جهت خير و بركت پيدا كردن مغازه و منزل
(7) خواص هفت آيه پر فضيلت
( آياتى كه قرض و حق والدين را ادا مى كند
(9) چهار آيه جهت نصرت و هيبت پيدا كردن
(10) آيه براى اين كه دچار فراموشى نشويد
(11) آيه جهت فرزند پسر
(12) آيه جهت بى خوابى طفل
(13) آيه جهت بچه اى كه دير زبان باز مى كند
(14) آيه به جهت نجات از سختيها
(15) آيه اى كه انسان را محتاج نخواهد كرد
(16) آيه جهت محفوظ ماندن خانه از دزد
(17) آيه جهت محفوظ ماندن بنا
(18) آيه به جهت محبت و دوستى
(19) آيه جهت عزيز و محترم شدن
(20) آيه جهت برآمدن هر حاجت
(21) آيه جهت برآمدن حوائج و پيروزى
(22) آيه جهت بيدار شدن از خواب
(23) آيه جهت بلند شدن از مجلس
(24) آيه جهت بستن زبان دشمن
(25) آيه اى ديگر به جهت بستن زبان دشمن
(26) آيه جهت فرارى دادن دشمن
(27) آيه جهت آشتى نمودن
(28) آيه جهت مكانى كه جن بسيار دارد
(29) آياتى جهت فروش متاع
(30) آيه جهت اينكه اگر مى خواهيد خواسته تان رد نشود
(31) آيه جهت ترسيدن در شبها
(32) آيه جهت ترس از عقرب
(33) آيه جهت نجات از زندان
(34) آياتى كه موجب حسنه در قبر مى شود
(35) آيه به جهت دفع حمله سگ
(36) آيه در هنگام كاشتن درخت و زراعت
(37) آيه جهت ايمن شدن از همه آفات و امراض
(38) آيه براى رفع كرم و ملخ از باغات
(39) آيه اگر راجع به مطلبى حيران بودى
(40) آيه اى كه اگر همراهتان باشد از دردها صحت مى يابيد
(41) آيه اى براى صحت
(42) آياتى براى شفاى بيمار
(43) آيه اى ديگر به جهت شفا يافتن بيمار
(44) آيه اى به جهت اين كه زن آسان وضعحمل نمايد
(45) آيه اى به جهت درد سينه و پستان و دل
(46) آيه اى به جهت دفع درد ساق پا
(47) آيه اى به جهت بهبود از يرقان و زردى چشم
(48) آيه به جهت كسى كه پيچش شكم دارد
(49) آيه اى جهت دفع سنگ مثانه
(50) آيه اى به جهت برطرف شدن درد پا
(51) آيه اى به جهت دفع مورچه
بخش 4 خواص بعضى از سوره هاى قرآن
(1) از گفتار ائمه معصومين عليهم السلام
بخش 5 دعاهاى قرآن كه با ربنا شروع مى شود
دعاهاى قرآن به كلمه ربنا
بخش 6 نمازهاى پر فضليت
(1) نماز كامله كه بسيار پر فضيلت است
نماز پرفضيلت ديگر
(2) نمازى جهت نجات از ميزان
(3) نمازى جهت حفظ مال ، دين و دنيا و آخرت
(4) نماز به جهت تجديد قوا و پيدا كردن نيرو
(5) نماز پرفضيلت بين مغرب و عشاء
(6) نماز پرفضيلت مخصوص ماه جمادى الثانى
(7) نماز پر فضيلت پيش از ظهر روز جمعه
( نماز پر فضيلتى كه سبب مى شود خداوند در آخرت دوبال بدهد كه پرواز كند
(9) نماز پر فضيلتى كه ثواب چهل مرتبه قرآن خواندن را دارد
(10) نماز كن فيكون
(11) نماز حضرت جعفر طيار عليه السلام جهت پاك شدن از تمام گناهان
(12) نماز اميرالمومنين على عليه السلام
(13) نمازى به جهت حفظ از شر همه مخلوقات
(14) نماز به جهت دفع فقر و پريشانى
(15) نماز هديه به والدين
(16) نمازى كه مادر بايد براى فرزند مريضش بخواند
(17) نماز مجرب براى قطع تب
(18) نماز براى رفع درد گردن
(19) نماز براى رفع درد سينه
(20) نماز براى رفع قولنج
(21) نماز به جهت درد پا
(22) نماز جهت دردسر
(23) نماز جهت رفع كورى
(24) نماز درد چشم
(25) نماز حاجت از حضرت رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله
(26) نماز حاجت ديگر كه خيلى مجرب است
(27) نماز حاجت ديگر مخصوص روز پنج شنبه
(28) نماز حاجت ديگر
(29) نماز حاجت از امام محمد باقر عليه السلام
(30) نماز صلوه المضطر
(31) نمازهاى شبهاى ايام هفته و نماز اول هر ماه
(32) نماز اول هر ماه
(33) نماز امام زمان (عج ) در شب جمعه
(34) نماز استغاثه به حضرت زهرا سلام اللّه عليها
بخش 7 خواص اسماء الحسنى
(1) مى خواهيد حاجتتان روا شود.
(2) جهت توانگر شدن
(3) جهت هر مرض سختى
(4) به جهت دفع دشمن
(5) به جهت نجات از سختيها
(6) به جهت آشتى دادن بين زن و شوهر
(7) به جهت زياد شدن محصول
( جهت فراخى روزى
(9) قبل از هر دعا بگويد
(10) جهت صفاى قلب
(11) جهت هر مشكلى كه داريد
(12) اگر مى خواهيد از دشمن به شما صدمه نرسد
(13) جهت محفوظ ماندن اهل خانه از گناه
(14) جهت زيادى نعمت
(15) هر كسى بخواهد مظلومى را از ظالمى برهاند
(16) جهت بر آمدن هر حاجتى
(17) قدرت ذكر يا اللّه
(18) جهت پيدا كردن نيرو
(19) اگر مى خواهيد نفس مطيع شما گردد
(20) براى حج رفتن
بخش 8 صلواتهاى پر فضيلت
(1) صلواتى كه انسان را يك هفته در امان دارد
(2) صلواتى كه تا يك هفته ملائكه برايش صلوات فرستند
(3) جهت نجات از آتش جهنم
(4) صلوات جهت يك سال گناه
(5) صلواتى كه هر مرتبه آن ، ثواب ده هزار صلوات است
(6) صلواتى كه فضيلت بسيار براى آن نقل شده است
(7) صلوات جهت پاك شدن از تمام گناهان
( صلوات پر فضيلتى بعد از نماز ظهر جمعه
(9) صلوات جهت پاك شدن از گناهان به مدتيكسال
(10) صلوات بسيار مهم و با فضيلت بسيار
(11) صلوات مهم هديه حضرت مسلم به شخصى
(12) صلواتى كه از اسرار مى باشد
(13) ختم صلوات
(14) صلوات براى چهارده معصوم عليهم السلام
صلوات بر پيغمبر صلى اللّه عليه و آله
صلوات بر اميرالمؤ منين عليه السلام
صلوات بر سيّده نسوان فاطمه سلام الله عليها
صلوات بر حسن و حسين عليهماالسلام
صلوات بر على بن الحسين عليهماالسلام
صلوات بر جعفر بن محمّد عليهماالسلام
صلوات بر موسى بن جعفر عليهماالسلام
صلوات بر على بن موسى عليهماالسلام
صلوات بر محمّد بن على بن موسى عليهم السلام
صلوات بر على بن محمّدعليهماالسلام
صلوات بر حسن بن على بن محمد عليهم السلام
صلوات بر ولى الامر المنتظر عليه السلام
بخش 9 خواص و شرايطهاى روحى و جسمى تماما از گفتار ائمه معصومين (ع )
(1) چند چيز موجب صحت بدن است :
(2) چند چيز موجب بيمارى مى شود
(3) چند چيز نور چشم را زياد مى كند
(4) چند چيز موجب كمى نور چشم مى شود
(5) چند چيز موجب زيادى خون است
(6) چند چيز موجب تصفيه خون است
(7) چند چيز موجب صافى رنگ و حسن صورت است
( چند چيز موجب تقويت معده و هضم طعام است
(9) چند چيز مو را مى روياند
(10) چند چيز موجب محكمى لثه و آرامى درد دندان است
(11) چند چيز موجب خرابى و فساد دندان است
(12) چند چيز موجب دفع درد تهيگاه است
(13) چند چيز موجب رفع درد كمر است
(14) چند چيز قوت شهوت را زياد مى كند
(15) چند چيز قوت شهوانى را كم مى كند
(16) چند چيز تب را دفع مى كند
(17) چند چيز باعث گرفتن بواسير است
(18) چند چيز موجب رفع بواسير است
(19) چند چيز موجب برص است
(20) چند چيز موجب امان از برص است
(21) چند چيز موجب جذام است
(22) چند چيز موجب امن از جذام است
(23) چند چيز باعث جنون مى شود
(24) چند چيز موجب امان از جنون است
(25) چند چيز باعث فلج است
(26) موجبات امن از فلج چند چيز است
(27) چند چيز موجب قوت بدن و جسم است
(28) چند چيز موجب ضعف بدن است
(29) چند چيز باعث گرفتن سنگ مثانه مى شود
(30) چند چيز موجب لاغرى بدن است
(31) چند چيز موجب زيادى عقل است
(32) علامت هاى كامل شدن عقل
(33) چند چيز عقل را كم مى كند
(34) چند چيز موجب زيادى حافظه است
(35) چند چيز باعث كمى حافظه مى شود
(36) چند چيز موجب قساوت قلب است
(37) چند چيز موجب رقت قلب است
(38) چند چيز موجب قوت قلب است
(39) چند چيز موجب نور دل و بر طرف شدن وسواس است
(40) چند چيز موجب عم و اندوه است
(41) چند چيز غم و اندوه را بر طرف مى كند
(42) چند چيز خشم و غضب را بر طرف مى كند
(43) چند چيز عمر را طولانى مى كند
(44) چند چيز موجب كوتاهى عمر است
(45) چند چيز موجب وسعت رزق است
(46) چند چيز باعث فقر مى شود
(47) چند چيز موجب ترقى در دين و ايمان مى شود
(48) چند چيز ايمان و دين را كم مى كند
(49) چند چيز سبب اداى دين مى شود
(50) چند چيز سبب حج رفتن خواهد شد
(51) چند چيز موجب محبت و رضاى خداست
(52) چند عمل موجب سخط و بغض خدا است
(53) چند چيز باعث عزت انسان مى شود
(54) چند چيز موجب ذلت و خوارى است
(55) چند چيز رفع بلا مى كند
(56) چند عمل كه مانع استجابت دعا است
(57) چند عمل باعث استجابت دعا است
(58) چند چيز باعث آمرزش انسان مى شود
(59) چند چيزى كه باعث عاقبت بخير شدن است
(60) چند چيز باعث سخت جان دادن انسان مى شود
(61) چند چيز باعث آسانى جان دادن است
(62) چند چيز باعث عذاب قبر است
(63) چند چيز موجب امن از عذاب قبر است
(64) چند چيز باعث حسرت خوردن در روز قيامت است
(65) چند چيز باعث مى شود كه در روز قيامت انسان وحشت نكند
(66) چند چيز باعث مى شود كه در قيامت انسان در سايه قرار گيرد
(67) چند چيز كه موجب سنگينى ميزان اعمال است
(68) چند عمل باعث آسانى حساب است
(69) چند چيز موجب گذشتن به آسانى از پل صراط است
(70) چند چيز باعث داخل شدن به جهنم است
(71) چند چيز باعث نجاب انسان از آتش جهنم است
(72) چند چيز باعث محروميت از بهشت مى گردد
(73) چند چيز موجب داخل شدن به بهشت است
(74) چند چيز كه بايد در قبرستان رعايت شود
(75) چند خواص صدقه دادن از رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله
(76) چند خواص بوى خوش از گفتار ائمه اطهار عليهم السلام
(77) رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله : صدقه پنج قسم دارد:
(78) رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله : صدقه از دست صاحبش بيرون مى آيد و تكلممى كند به چهار حرف :
(79) سه چيز به گفته پيغمبر اكرم صلى اللّه عليه و آله زشت است
(80) شرايط توبه از گفتار حضرت على عليه السلام
(81) چندين حديث راجع به غسل جمعه
بخش 10 روايات از ائمه معصومين (ع ) راجع به بعضى از خوراكيها
بخش 11 آداب از گفتار ائمه معصومين (ع )
لطف بى نهايت
يا مهدى عليه السلام
دوستاني كه اين كتاب را دانلود مي كنند لطف كنند 7 صلوات براي صلامتي اقا امام زمان بفرستند.
لينك دانلود رايگان :
حجم:1.5 مگ

http://vorojax.googlepages.com/vorojax.p...eAzime.exe

منبع:

http://www.nooreaseman.com

+ نوشته شده توسط علی موحد در چهارشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت 11:35 |
سُبْحانَکَ یا لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ یا رَبِّ  سُبْحانَکَ یا لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ یا رَبِّ یا ذَاالْجَلالِ وَالاْکْرامِ یا اءرْحَمَ الرّاحِمینَ
 
منزهى تو اى که نیست معبودى جز تو فریاد فریاد بِرَهان ما را از آتش اى پروردگار و در بلد الا مین است که در اوّل هر فصل بِسْمِ اللّهِ بگوید و در آخرش :
منزهى تو اى که نیست معبودى جز تو فریاد فریاد درود فرست برمحمد و آلش و بِرَهان ما را از آتش اى پروردگار اى صاحب جلال و بزرگوارى اى مهربانترین مهربانان
 
1- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَانُ يَا رَحِيمُ يَا كَرِيمُ يَا مُقِيمُ يَا عَظِيمُ يَا قَدِيمُ يَا عَلِيمُ يَا حَلِيمُ يَا حَكِيمُ سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ
خدایا از تو مى خواهم به حق نامت اى خدا اى بخشاینده اى مهربان اى بزرگوار اى برپا دارنده اى بزرگ اى قدیم اى دانا اى بردبار اى فرزانه منزهى تو اى که معبودى جز تو نیست فریاد فریاد بِرَهان ما را از آتش اى پروردگار من
 
2- يَا سَيِّدَ السَّادَاتِ يَا مُجِيبَ الدَّعَوَاتِ يَا رَافِعَ الدَّرَجَاتِ يَا وَلِيَّ الْحَسَنَاتِ يَا غَافِرَ الْخَطِيئَاتِ يَا مُعْطِيَ الْمَسْأَلاتِ يَا قَابِلَ التَّوْبَاتِ يَا سَامِعَ الْأَصْوَاتِ يَا عَالِمَ الْخَفِيَّاتِ يَا دَافِعَ الْبَلِيَّاتِ
  اى آقاى آقایان اى اجابت کننده دعاها اى بالا برنده مرتبه ها اى صاحب هر نیکى اى آمرزنده گناهان اى دهنده خواسته ها اى پذیرنده توبه ها اى شنونده صداها اى داناى اسرار پنهانى اى برطرف کننده بلاها  
 
3- يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ يَا خَيْرَ الْفَاتِحِينَ يَا خَيْرَ النَّاصِرِينَ يَا خَيْرَ الْحَاكِمِينَ يَا خَيْرَ الرَّازِقِينَ يَا خَيْرَ الْوَارِثِينَ يَا خَيْرَ الْحَامِدِينَ يَا خَيْرَ الذَّاكِرِينَ يَا خَيْرَ الْمُنْزِلِينَ يَا خَيْرَ الْمُحْسِنِينَ
 اى بهترین آمرزندگان اى بهترین گشایندگان اى بهترین یاران اى بهترین حاکمان اى بهترین روزى دهان اى بهترین ارث بران اى بهترین ستایشگران اى بهترین یادکنندگان اى بهترین فرو فرستندگان اى بهترین احسان کنندگان

4- يَا مَنْ لَهُ الْعِزَّةُ وَ الْجَمَالُ يَا مَنْ لَهُ الْقُدْرَةُ وَ الْكَمَالُ يَا مَنْ لَهُ الْمُلْكُ وَ الْجَلالُ يَا مَنْ هُوَ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ يَا مُنْشِئَ السَّحَابِ الثِّقَالِ يَا مَنْ هُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ يَا مَنْ هُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا مَنْ هُوَ شَدِيدُ الْعِقَابِ يَا مَنْ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ يَا مَنْ عِنْدَهُ أَمُّ الْكِتَابِ
اى که عزت و زیبایى از آن اوست اى که نیرو و کمال از آن او است اى که پادشاهى و جلال از آن او است اى که بزرگ و برتر او است اى پدید آرنده ابرهاى سنگین اى که او سخت کیفر (یا سخت نیرو) است اى که او  در حساب کشیدن سریع است اى که او در کیفر سخت است اى که پاداش خوب نزد او است اى که نزد او است مایه و اصل کتابها
 
 5- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا دَيَّانُ يَا بُرْهَانُ يَا سُلْطَانُ يَا رِضْوَانُ يَا غُفْرَانُ يَا سُبْحَانُ يَا مُسْتَعَانُ يَا ذَا الْمَنِّ وَ الْبَيَانِ
خدایا از تو مى خواهم بحق نامت اى مهرپیشه اى نعمت بخش اى پاداش دهنده اى دلیل و راهنما اى سلطان اى خوشنود اى آمرزنده اى منزه اى یاور اى صاحب نعمت و بیان
 
6- يَا مَنْ تَوَاضَعَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ لِعَظَمَتِهِ يَا مَنِ اسْتَسْلَمَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ لِقُدْرَتِهِ يَا مَنْ ذَلَّ كُلُّ شَيْ‏ءٍ لِعِزَّتِهِ يَا مَنْ خَضَعَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ لِهَيْبَتِهِ يَا مَنِ انْقَادَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ مِنْ خَشْيَتِهِ يَا مَنْ تَشَقَّقَتِ الْجِبَالُ مِنْ مَخَافَتِهِ يَا مَنْ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ بِأَمْرِهِ يَا مَنِ اسْتَقَرَّتِ الْأَرَضُونَ بِإِذْنِهِ يَا مَنْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ يَا مَنْ لا يَعْتَدِي عَلَى أَهْلِ مَمْلَكَتِهِ
(6) اى که هر چیزى در برابر عظمتش فروتن گشته اى که هر چیز در برابر قدرتش تسلیم گردیده اى که هر چیزى در برابر عزت و شوکتش خوار گشته اى که هر چیز در برابر هیبتش خاضع گردیده اى که هر چیزى از ترس او فرمانبردار و مطیعش گردیده اى که کوهها از هراسش از هم شکافته اى که به امر او آسمانها برپا گشته اى که زمینها به اذن او در جاى خود مستقر گشته اى که رعد به ستایش او غرِّش زند اى که بر اهل کشور خود ستم نکند
 
7- يَا غَافِرَ الْخَطَايَا يَا كَاشِفَ الْبَلايَا يَا مُنْتَهَى الرَّجَايَا يَا مُجْزِلَ الْعَطَايَا يَا وَاهِبَ الْهَدَايَا يَا رَازِقَ الْبَرَايَا يَا قَاضِيَ الْمَنَايَا يَا سَامِعَ الشَّكَايَا يَا بَاعِثَ الْبَرَايَا يَا مُطْلِقَ الْأُسَارَى
 (7) اى آمرزنده خطاها اى برطرف کننده بلاها اى منتهاى امیدها اى دهنده بزرگ عطاها اى بخشنده هدیه ها اى روزى ده بنده ها اى برآورنده آرزوها اى شنونده شکایتها اى برانگیزنده مردمان اى رهاننده اسیران
 
8- يَا ذَا الْحَمْدِ وَ الثَّنَاءِ يَا ذَا الْفَخْرِ وَ الْبَهَاءِ يَا ذَا الْمَجْدِ وَ السَّنَاءِ يَا ذَا الْعَهْدِ وَ الْوَفَاءِ يَا ذَا الْعَفْوِ وَ الرِّضَاءِ يَا ذَا الْمَنِّ وَ الْعَطَاءِ يَا ذَا الْفَصْلِ وَ الْقَضَاءِ يَا ذَا الْعِزِّ وَ الْبَقَاءِ يَا ذَا الْجُودِ وَ السَّخَاءِ يَا ذَا الْآلاءِ وَ النَّعْمَاءِ
 (8) اى صاحب ستایش و ثناءاى داراى فخر و زیبایى اى صاحب مجد و بزرگى اى صاحب عهد و وفاء اى داراى گذشت و رضا اى دارنده نعمت و عطاء اى که در دست تو است فصل خصومات و داورى اى داراى عزت و پایندگى اى صاحب جود و بخشش اى صاحب دهشها و نعمت ها
 
9- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَا مَانِعُ يَا دَافِعُ يَا رَافِعُ يَا صَانِعُ يَا نَافِعُ يَا سَامِعُ يَا جَامِعُ يَا شَافِعُ يَا وَاسِعُ يَا مُوسِعُ
(9) خدایا از تو مى خواهم به حق نامت اى مانع اى برطرف کننده اى بالا برنده اى سازنده اى سود رسان اى شنوا اى گردآورنده اى شفاعت پذیر اى فراخ رحمت اى وسعت بخش
 
10- يَا صَانِعَ كُلِّ مَصْنُوعٍ يَا خَالِقَ كُلِّ مَخْلُوقٍ يَا رَازِقَ كُلِّ مَرْزُوقٍ يَا مَالِكَ كُلِّ مَمْلُوكٍ يَا كَاشِفَ كُلِّ مَكْرُوبٍ يَا فَارِجَ كُلِّ مَهْمُومٍ يَا رَاحِمَ كُلِّ مَرْحُومٍ يَا نَاصِرَ كُلِّ مَخْذُولٍ يَا سَاتِرَ كُلِّ مَعْيُوبٍ يَا مَلْجَأَ كُلِّ مَطْرُودٍ
(10) اى سازنده هر ساخته اى آفریننده هر آفریده اى روزى ده هر روزى خور اى مالک هر مملوک اى غمزداى هر غمزده اى دلگشاى هر اندوهگین اى رحمت بخش هر رحمت خواه اى یاور هر هر بى یاور اى عیب پوش هر معیوب اى پناه هر آواره

11- يَا عُدَّتِي عِنْدَ شِدَّتِي يَا رَجَائِي عِنْدَ مُصِيبَتِي يَا مُونِسِي عِنْدَ وَحْشَتِي يَا صَاحِبِي عِنْدَ غُرْبَتِي يَا وَلِيِّي عِنْدَ نِعْمَتِي يَا غِيَاثِي عِنْدَ كُرْبَتِي يَا دَلِيلِي عِنْدَ حَيْرَتِي يَا غَنَائِي عِنْدَ افْتِقَارِي يَا مَلْجَئِي عِنْدَ ضْطِرَارِي يَا مُعِينِي عِنْدَ مَفْزَعِي
 (11) اى ذخیره هنگام سختى من اى امید من در برابر پیش آمدهاى ناگوار اى همدم من هنگام ترس و وحشت اى رفیق من در غربتم اى صاحب اختیار من در نعمتم اى فریادرس من در غم و اندوه اى دلیل و راهنمایم هنگام سرگردانى اى توانگرى من هنگام ندارى اى پناه من هنگام درماندگى اى کمک کارم در بیچارگى و پریشانى
 
12- يَا عَلامَ الْغُيُوبِ يَا غَفَّارَ الذُّنُوبِ يَا سَتَّارَ الْعُيُوبِ يَا كَاشِفَ الْكُرُوبِ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ يَا طَبِيبَ الْقُلُوبِ يَا مُنَوِّرَ الْقُلُوبِ يَا أَنِيسَ الْقُلُوبِ يَا مُفَرِّجَ الْهُمُومِ يَا مُنَفِّسَ الْغُمُومِ
 (12) اى بخوبى داناى بر هر نادیدنى اى بسیار آمرزنده گناهان اى پرده پوش بر عیوب بندگان اى غمزداى غمها اى گرداننده دلها اى طبیب دلها اى نوربخش دلها اى همدم دلها اى زداینده اندوهها اى غمگشاى غمها
 
13- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَا جَلِيلُ يَا جَمِيلُ يَا وَكِيلُ يَا كَفِيلُ يَا دَلِيلُ يَا قَبِيلُ يَا مُدِيلُ يَا مُنِيلُ يَا مُقِيلُ يَا مُحِيلُ
(13) خدایا از تو مى خواهم به حق نامت اى بزرگوار اى زیبا اى کارگزار اى عهده دار اى راهنما اى پذیرنده اى دولت دهنده اى عطا بخشنده اى درگذرنده اى نیرودهنده (تغییر دهنده(

14- يَا دَلِيلَ الْمُتَحَيِّرِينَ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ يَا صَرِيخَ الْمُسْتَصْرِخِينَ يَا جَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ يَا عَوْنَ الْمُؤْمِنِينَ يَا رَاحِمَ الْمَسَاكِينِ يَا مَلْجَأَ الْعَاصِينَ يَا غَافِرَ الْمُذْنِبِينَ يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ
 (14) اى راهنماى سرگردانان اى فریادرس فریادخواهان اى دادرس دادخواهان اى پناه پناه جویان اى امان بخش ترسناکان اى کمک مؤ منان اى رحم کننده مسکینان اى پناه عاصیان اى آمرزنده گناهکاران اى اجابت کننده دعاى درماندگان

15- يَا ذَا الْجُودِ وَ الْإِحْسَانِ يَا ذَا الْفَضْلِ وَ الامْتِنَانِ يَا ذَا الْأَمْنِ وَ الْأَمَانِ يَا ذَا الْقُدْسِ وَ السُّبْحَانِ يَا ذَا الْحِكْمَةِ وَ الْبَيَانِ يَا ذَا الرَّحْمَةِ وَ الرِّضْوَانِ يَا ذَا الْحُجَّةِ وَ الْبُرْهَانِ يَا ذَا الْعَظَمَةِ وَ السُّلْطَانِ يَا ذَا الرَّأْفَةِ وَ الْمُسْتَعَانِ يَا ذَا الْعَفْوِ وَ الْغُفْرَانِ
(15) اى داراى بخشندگى و احسان اى صاحب فضل و نعمت اى مایه امن و امان اى داراى پاکى و پاکیزگى اى صاحب فرزانگى و بیان اى صاحب رحمت و خوشنودى اى داراى حجت و دلیل و برهان اى خداوند عظمت و سلطنت اى دارنده راءفت و اى یاور بندگان اى صاحب بخشندگى و آمرزش

16- يَا مَنْ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْ‏ءٍ يَا مَنْ هُوَ إِلَهُ كُلِّ شَيْ‏ءٍ يَا مَنْ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْ‏ءٍ يَا مَنْ هُوَ صَانِعُ كُلِّ شَيْ‏ءٍ يَا مَنْ هُوَ قَبْلَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ يَا مَنْ هُوَ بَعْدَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ يَا مَنْ هُوَ فَوْقَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ يَا مَنْ هُوَ عَالِمٌ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ يَا مَنْ هُوَ قَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ يَا مَنْ هُوَ يَبْقَى وَ يَفْنَى كُلُّ شَيْ‏ءٍ
(16) اى که پروردگار هر چیز او است اى که معبود هر چیز او است اى که آفریننده هر چیز او است اى که سازنده هر چیز او است اى که او پیش از هر چیز بوده و اى که او پس از هر چیز خواهد بود و اى که او برتر از هر چیز است اى که او به هر چیز دانا است اى که او به هر چیزى توانا است اى که تنها او بماند و هر چیز دیگر فانى گردد

17- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَا مُؤْمِنُ يَا مُهَيْمِنُ يَا مُكَوِّنُ يَا مُلَقِّنُ يَا مُبَيِّنُ يَا مُهَوِّنُ يَا مُمَكِّنُ يَا مُزَيِّنُ يَا مُعْلِنُ يَا مُقَسِّمُ
(17) خدایا از تو مى خواهم بحق نامت اى امان ده اى مسلط بر هر چیز اى وجود آرنده اى یاد دهنده اى آشکار کننده اى آسان کننده اى امکان ده در کارها اى زیوربخش اى آشکار کننده اى تقسیم کننده

18- يَا مَنْ هُوَ فِي مُلْكِهِ مُقِيمٌ يَا مَنْ هُوَ فِي سُلْطَانِهِ قَدِيمٌ يَا مَنْ هُوَ فِي جَلالِهِ عَظِيمٌ يَا مَنْ هُوَ عَلَى عِبَادِهِ رَحِيمٌ يَا مَنْ هُوَ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَلِيمٌ يَا مَنْ هُوَ بِمَنْ عَصَاهُ حَلِيمٌ يَا مَنْ هُوَ بِمَنْ رَجَاهُ كَرِيمٌ يَا مَنْ هُوَ فِي صُنْعِهِ حَكِيمٌ يَا مَنْ هُوَ فِي حِكْمَتِهِ لَطِيفٌ يَا مَنْ هُوَ فِي لُطْفِهِ قَدِيمٌ
(18) اى که در فرمانروایى پابرجا است اى که در سلطنت و پادشاهیش قدیم و دیرینه است اى که در جلالت و شوکت بزرگى اى که بر بندگان خویش مهربانى اى که به هر چیز دانایى اى که نسبت به نافرمان خود بردبارى اى که به امیدوار خود بخشنده و بزرگوارى اى که در آفرینش و ساختنت فرزانه اى (یا محکم کارى ( اى که در عین فرزانگى (یا محکم کارى ) مهربانى (یا نرمکارى ) اى که در لطف خود دیرینه اى

19- يَا مَنْ لا يُرْجَى إِلا فَضْلُهُ يَا مَنْ لا يُسْأَلُ إِلا عَفْوُهُ يَا مَنْ لا يُنْظَرُ إِلا بِرُّهُ يَا مَنْ لا يُخَافُ إِلا عَدْلُهُ يَا مَنْ لا يَدُومُ إِلا مُلْكُهُ يَا مَنْ لا سُلْطَانَ إِلا سُلْطَانُهُ يَا مَنْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ‏ءٍ رَحْمَتُهُ يَا مَنْ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ يَا مَنْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عِلْمُهُ يَا مَنْ لَيْسَ أَحَدٌ مِثْلَهُ
(19) اى که امیدى نیست جز به نیکى او اى که درخواست نشود جز گذشتش اى که چشم داشتى نیست جز به نیکى اواى که ترسى نیست جز از عدل او اى که جاوید نمى ماند جز فرمانروایى و ملک او اى که سلطنت و قدرتى نیست جز سلطنت او اى که رحمتش همه چیز را فراگرفته اى که رحمتش بر خشمش پیشى جسته اى که علمش بر همه چیز احاطه کرده اى که مانندش هیچکس نخواهد بود

20- يَا فَارِجَ الْهَمِّ يَا كَاشِفَ الْغَمِّ يَا غَافِرَ الذَّنْبِ يَا قَابِلَ التَّوْبِ يَاخَالِقَ الْخَلْقِ يَا صَادِقَ الْوَعْدِ يَا مُوفِيَ الْعَهْدِ يَا عَالِمَ السِّرِّ يَا فَالِقَ الْحَبِّ يَا رَازِقَ الْأَنَامِ
(20) اى دلگشاى اندوه اى غمزداى اى آمرزنده گناه اى توبه پذیر اى آفریننده اى راست وعده اى وفادار پیمان اى داناى اسرار نهان اى شکافنده دانه اى روزى ده بندگان
 
 21 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَا عَلِيُّ يَا وَفِيُّ يَا غَنِيُّ يَا مَلِيُّ يَا حَفِيُّ يَا رَضِيُّ يَا زَكِيُّ يَا بَدِيُّ يَا قَوِيُّ يَا وَلِيُّ
 (21) خدایا از تو خواهم به حق نامت اى والا اى با وفا اى توانگر اى بى نیاز مطلق اى مهربان اى پسندیده (یا دوستدار) اى پاکیزه اى پدید آرنده اى نیرومند اى سرپرست

22 يَا مَنْ أَظْهَرَ الْجَمِيلَ يَا مَنْ سَتَرَ الْقَبِيحَ يَا مَنْ لَمْ يُؤَاخِذْ بِالْجَرِيرَةِ يَا مَنْ لَمْ يَهْتِكِ السِّتْرَ يَا عَظِيمَ الْعَفْوِ يَا حَسَنَ التَّجَاوُزِ يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ يَا بَاسِطَ الْيَدَيْنِ بِالرَّحْمَةِ يَا صَاحِبَ كُلِّ نَجْوَى يَا مُنْتَهَى كُلِّ شَكْوَى
(22) اى که کار نیک را آشکار کنى و اى که کار زشت را پنهان کنى اى که کسى را به گناه نگیرى اى که پرده کس ندرى اى بزرگ گذشت اى نیکو درگذر اى پهناور آمرزش اى گشاده دو دست (فضلش ) به رحمت اى مطلع از سخن سرى و راز اى منتهاى هر شکایت

23 يَا ذَا النِّعْمَةِ السَّابِغَةِ يَا ذَا الرَّحْمَةِ الْوَاسِعَةِ يَا ذَا الْمِنَّةِ السَّابِقَةِ يَا ذَا الْحِكْمَةِ الْبَالِغَةِ يَا ذَا الْقُدْرَةِ الْكَامِلَةِ يَا ذَا الْحُجَّةِ الْقَاطِعَةِ يَا ذَا الْكَرَامَةِ الظَّاهِرَةِ يَا ذَا الْعِزَّةِ الدَّائِمَةِ يَا ذَا الْقُوَّةِ الْمَتِينَةِ يَا ذَا الْعَظَمَةِ الْمَنِيعَةِ
(23) اى صاحب نعمت فراوان و اى داراى رحمت پهناور اى صاحب احسان پیشین اى داراى حکمت رسا اى داراى نیروى کامل اى صاحب برهان و دلیل قاطع و برنده اى صاحب بزرگوارى هویدا اى صاحب عزت جاویدان اى صاحب نیروى محکم اى داراى عظمت ارجمند

24 يَا بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ يَا جَاعِلَ الظُّلُمَاتِ يَا رَاحِمَ الْعَبَرَاتِ يَا مُقِيلَ الْعَثَرَاتِ يَا سَاتِرَ الْعَوْرَاتِ يَا مُحْيِيَ الْأَمْوَاتِ يَا مُنْزِلَ الْآيَاتِ يَا مُضَعِّفَ الْحَسَنَاتِ يَا مَاحِيَ السَّيِّئَاتِ يَا شَدِيدَ النَّقِمَاتِ
(24) اى پدید آرنده آسمانها اى قرار دهنده تاریکیها اى ترحم کننده به اشکهاى دیده ها اى درگذرنده لغزشها اى پرده پوش بر عیبها اى زنده کننده مردگان اى فرو فرستنده آیات اى دو چندان کن حسنات اى محو کننده بدیها اى سخت گیرنده انتقامها
 
25 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَا مُصَوِّرُ يَا مُقَدِّرُ يَا مُدَبِّرُ يَا مُطَهِّرُ يَا مُنَوِّرُ يَا مُيَسِّرُ يَا مُبَشِّرُ يَا مُنْذِرُ يَا مُقَدِّمُ يَا مُؤَخِّرُ
(25) خدایا از تو مى خواهم به حق نامت اى صورت آفرین اى اندازه گیر اى تدبیر کننده اى پاک کننده اى روشنى بخش اى آسان کننده اى مژده ده اى بیم ده اى پیش انداز اى پس انداز

26 يَا رَبَّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَا رَبَّ الشَّهْرِ الْحَرَامِ يَا رَبَّ الْبَلَدِ الْحَرَامِ يَا رَبَّ الرُّكْنِ وَ الْمَقَامِ يَا رَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ يَا رَبَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ يَا رَبَّ الْحِلِّ وَ الْحَرَامِ يَا رَبَّ النُّورِ وَ الظَّلامِ يَا رَبَّ التَّحِيَّةِ وَ السَّلامِ يَا رَبَّ الْقُدْرَةِ فِي الْأَنَامِ
 (26) اى پروردگار خانه محترم (کعبه ) اى پروردگار ماه حرام اى پروردگار شهر محترم (مکه ) اى پروردگار رکن و مقام اى پروردگار مشعرالحرام اى پروردگار مسجد الحرام اى پروردگار قسمت حل و حرم (در سرزمین حجاز) اى پروردگار روشنى و تاریکى اى پروردگار تحیتو درود اى پروردگار نیرو در خلق

27 يَا أَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ يَا أَعْدَلَ الْعَادِلِينَ يَا أَصْدَقَ الصَّادِقِينَ يَا أَطْهَرَ الطَّاهِرِينَ يَا أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ يَا أَسْرَعَ الْحَاسِبِينَ يَا أَسْمَعَ السَّامِعِينَ يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ يَا أَشْفَعَ الشَّافِعِينَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ
(27) اى داورترین داوران اى دادرس ترین دادگران اى راستگوترین راستگویان اى پاکیزه ترین پاکان اى بهترین آفرینندگان اى سریعترین حساب رسان اى شنواترین شنوایان اى بیناترین بینندگان اى بهترین شفیعان اى بزرگوارترین کریمان
 
28 يَا عِمَادَ مَنْ لا عِمَادَ لَهُ يَا سَنَدَ مَنْ لا سَنَدَ لَهُ يَا ذُخْرَ مَنْ لا ذُخْرَ لَهُ يَا حِرْزَ مَنْ لا حِرْزَ لَهُ يَا غِيَاثَ مَنْ لا غِيَاثَ لَهُ يَا فَخْرَ مَنْ لا فَخْرَ لَهُ يَا عِزَّ مَنْ لا عِزَّ لَهُ يَا مُعِينَ مَنْ لا مُعِينَ لَهُ يَا أَنِيسَ مَنْ لا أَنِيسَ لَهُ يَا أَمَانَ مَنْ لا أَمَانَ لَهُ
 (28) اى پشتیبان کسى که پشتیبان ندارد اى پشتوانه آن کس که پشتوانه ندارد اى ذخیره آن کس که ذخیره ندارد اى پناه آن کس که پناهى ندارد اى فریادرس آنکس که فریادرس ندارد اى افتخار آن کس که مایه افتخارى ندارد اى عزت آنکس که عزتى ندارد اى کمک آنکس که کمکى ندارد اى همدم آنکس که همدمى ندارد اى امان بخش آنکس که امانى ندارد
 
29 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَا عَاصِمُ يَا قَائِمُ يَا دَائِمُ يَا رَاحِمُ يَا سَالِمُ يَا حَاكِمُ يَا عَالِمُ يَا قَاسِمُ يَا قَابِضُ يَا بَاسِطُ
(29) خدایا از تو مى خواهم به حق نامت اى نگهدار اى پابرجا اى جاویدان اى رحم کننده اى سلامت بخش اى حاکم اى دانا اى تقسیم کننده اى تنگ گیر اى گشایش بخش

يَا عَاصِمَ مَنِ اسْتَعْصَمَهُ يَا رَاحِمَ مَنِ اسْتَرْحَمَهُ يَا غَافِرَ مَنِ اسْتَغْفَرَهُ يَا نَاصِرَ مَنِ اسْتَنْصَرَهُ يَا حَافِظَ مَنِ اسْتَحْفَظَهُ يَا مُكْرِمَ مَنِ اسْتَكْرَمَهُ يَا مُرْشِدَ مَنِ اسْتَرْشَدَهُ يَا صَرِيخَ مَنِ اسْتَصْرَخَهُ يَا مُعِينَ مَنِ اسْتَعَانَهُ يَا مُغِيثَ مَنِ اسْتَغَاثَهُ
 (30) اى نگهدار کسى که نگهداریش خواهد اى رحم کننده کسى که ترحمش خواهد اى آمرزنده کسى که از او آمرزش خواهد اى یاور کسى که از او یارى طلبد اى نگهدار کسى که از او نگهدارى خواهد اى اکرام کننده کسى که از او بزرگوارى خواهد اى راهنماى کسى که از او ره جوید اى دادرس کسى که از او دادرسى خواهد اى کمک کار کسى که کمکش خواهد اى فریاد رس کسى که به فریادرسیش خواند
 
31 يَا عَزِيزا لا يُضَامُ يَا لَطِيفا لا يُرَامُ يَا قَيُّوما لا يَنَامُ يَا دَائِما لا يَفُوتُ يَا حَيّا لا يَمُوتُ يَا مَلِكا لا يَزُولُ يَا بَاقِيا لا يَفْنَى يَا عَالِما لا يَجْهَلُ يَا صَمَدا لا يُطْعَمُ يَا قَوِيّا لا يَضْعُفُ
 (31) اى عزیزى که ذلت نپذیرد اى لطیفى که دست انداز کسى واقع نگردد اى پاینده که خواب ندارد اى جاویدانى که از دست نرود اى زنده اى که نمیرد اى پادشاهى که سلطنتش زوال ندارد اى ماندگارى که نیستى ندارد اى دانایى که نادانى ندارد اى بى نیازى که خوراک نخواهد اى نیرومندى که سستى نپذیرد
 
32 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَا أَحَدُ يَا وَاحِدُ يَا شَاهِدُ يَا مَاجِدُ يَا حَامِدُ يَا رَاشِدُ يَا بَاعِثُ يَا وَارِثُ يَا ضَارُّ يَا نَافِعُ
(32) خدایا از تو خواهم به حق نامت اى یکتا اى یگانه اى گواه اى بزرگوار اى ستوده اى رهنما اى برانگیزنده اى ارث برنده اى زیان بخش اى سودرسان
 
33 يَا أَعْظَمَ مِنْ كُلِّ عَظِيمٍ يَا أَكْرَمَ مِنْ كُلِّ كَرِيمٍ يَا أَرْحَمَ مِنْ كُلِّ رَحِيمٍ يَا أَعْلَمَ مِنْ كُلِّ عَلِيمٍ يَا أَحْكَمَ مِنْ كُلِّ حَكِيمٍ يَا أَقْدَمَ مِنْ كُلِّ قَدِيمٍ يَا أَكْبَرَ مِنْ كُلِّ كَبِيرٍ يَا أَلْطَفَ مِنْ كُلِّ لَطِيفٍ يَا أَجَلَّ مِنْ كُلِّ جَلِيلٍ يَا أَعَزَّ مِنْ كُلِّ عَزِيزٍ
 (33) اى بزرگتر از هر بزرگى اى بزرگوارتر از هر بزرگوارى اى مهربانتر از هر مهربانى اى داناتر از هر دانا اى فرزانه تر از هر فرزانه اى جلوتر از هر قدیمى اى بزرگتر از هر بزرگ اى با لطف تر از هر لطف دارى اى والاتر از هر والایى اى عزیزتر از هر عزیزى
 
34 يَا كَرِيمَ الصَّفْحِ يَا عَظِيمَ الْمَنِّ يَا كَثِيرَ الْخَيْرِ يَا قَدِيمَ الْفَضْلِ يَا دَائِمَ اللُّطْفِ يَا لَطِيفَ الصُّنْعِ يَا مُنَفِّسَ الْكَرْبِ يَا كَاشِفَ الضُّرِّ يَا مَالِكَ الْمُلْكِ يَا قَاضِيَ الْحَقِّ
 (34) اى بزرگوار چشم پوش اى بزرگ نعمت بخش اى پر خیر اى دیرینه بخشش اى جاوید لطف اى دقیق صنعت اى زداینده اندوه اى برطرف کننده گرفتارى اى فرمانرواى عالم هستى اى حاکم بر حق

35 يَا مَنْ هُوَ فِي عَهْدِهِ وَفِيٌّ يَا مَنْ هُوَ فِي وَفَائِهِ قَوِيٌّ يَا مَنْ هُوَ فِي قُوَّتِهِ عَلِيٌّ يَا مَنْ هُوَ فِي عُلُوِّهِ قَرِيبٌ يَا مَنْ هُوَ فِي قُرْبِهِ لَطِيفٌ يَا مَنْ هُوَ فِي لُطْفِهِ شَرِيفٌ يَا مَنْ هُوَ فِي شَرَفِهِ عَزِيزٌ يَا مَنْ هُوَ فِي عِزِّهِ عَظِيمٌ يَا مَنْ هُوَ فِي عَظَمَتِهِ مَجِيدٌ يَا مَنْ هُوَ فِي مَجْدِهِ حَمِيدٌ
 (35) اى که در پیمانش وفادار و اى که در وفا کردن به پیمانش نیرومند است اى که در نیرومندیش بلند مرتبه است اى که در عین بلند مرتبه اى نزدیک است اى که در عین نزدیکى دقیق است اى که در عین دقت بزرگوار است اى که در عین بزرگوارى با عزت است اى که در عین عزت با عظمت است اى که در عین عظمتش برجسته است اى که در عین برجستگى ستوده است

36 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَا كَافِي يَا شَافِي يَا وَافِي يَا مُعَافِي يَا هَادِي يَا دَاعِي يَا قَاضِي يَا رَاضِي يَا عَالِي يَا بَاقِي
 (36) خدایا از تو خواهم به حق نامت اى کفایت کننده اى شفا دهنده اى وفادار اى تندرستى بخش اى رهنما اى خواننده اى داور اى راضى اى والا مرتبه اى باقى
 
37 يَا مَنْ كُلُّ شَيْ‏ءٍ خَاضِعٌ لَهُ يَا مَنْ كُلُّ شَيْ‏ءٍ خَاشِعٌ لَهُ يَا مَنْ كُلُّ شَيْ‏ءٍ كَائِنٌ لَهُ يَا مَنْ كُلُّ شَيْ‏ءٍ مَوْجُودٌ بِهِ يَا مَنْ كُلُّ شَيْ‏ءٍ مُنِيبٌ إِلَيْهِ يَا مَنْ كُلُّ شَيْ‏ءٍ خَائِفٌ مِنْهُ يَا مَنْ كُلُّ شَيْ‏ءٍ قَائِمٌ بِهِ يَا مَنْ كُلُّ شَيْ‏ءٍ صَائِرٌ إِلَيْهِ يَا مَنْ كُلُّ شَيْ‏ءٍ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ يَا مَنْ كُلُّ شَيْ‏ءٍ هَالِكٌ إِلا وَجْهَهُ
 (37) اى که هر چیز در برابرش سر تعظیم فرود آورد اى که هر چیز در برابرش رام گشته اى که هر چه در عالم موجود است از آن اوست اى که هر چه هست بوجود او موجود است اى که هر چیزى بسوى او بازگردد اى که هر چیزى از او اندیشه دارد اى که هر چیزى به او پایدار است اى که هر چیزى بسوى او برگردد اى که هر چیز به ستایش او تسبیح گوید اى که هر چیز نابود شود جز ذات او
 
38 يَا مَنْ لامَفَرَّ إِلا إِلَيْهِ يَا مَنْ لا مَفْزَعَ إِلا إِلَيْهِ يَا مَنْ لا مَقْصَدَ إِلا إِلَيْهِ يَا مَنْ لا مَنْجَى مِنْهُ إِلا إِلَيْهِ يَا مَنْ لا يُرْغَبُ إِلا إِلَيْهِ يَا مَنْ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ إِلا بِهِ يَا مَنْ لا يُسْتَعَانُ إِلا بِهِ يَا مَنْ لا يُتَوَكَّلُ إِلا عَلَيْهِ يَا مَنْ لا يُرْجَى إِلا هُوَ يَا مَنْ لا يُعْبَدُ إِلا هُوَ
 (38) اى که گریزگاهى نیست جز بسوى او اى که پناهگاهى نیست جز بسوى او اى که مقصدى نیست جز درگاهش اى که راه نجاتى از (عذاب و قهر) او نیست جز خود او اى که رغبت و اشتیاقى نباشد جز به درگاه او اى که جنبش و نیرویى نیست مگر بوسیله او اى که کمک نجوید جز به او اى که توکل نشود جز بر او اى که امیدوار نتوان بود جز به او اى که پرستش نشود جز او
 
39 يَا خَيْرَ الْمَرْهُوبِينَ يَا خَيْرَ الْمَرْغُوبِينَ يَا خَيْرَ الْمَطْلُوبِينَ يَا خَيْرَ الْمَسْئُولِينَ يَا خَيْرَ الْمَقْصُودِينَ يَا خَيْرَ الْمَذْكُورِينَ يَا خَيْرَ الْمَشْكُورِينَ يَا خَيْرَ الْمَحْبُوبِينَ يَا خَيْرَ الْمَدْعُوِّينَ يَا خَيْرَ الْمُسْتَأْنِسِينَ
 (39) اى بهترین کسى که خلق از او ترسند اى بهترین مایه شوق و آرزو اى بهترین جویا شدگان اى بهترین خواسته شدگان اى بهترین مقصود خلق اى بهترین یاد شدگان اى بهترین سپاس شدگان اى بهترین دوستان اى بهترین خوانده شدگان اى بهترین همدمان
40 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَا غَافِرُ يَا سَاتِرُ يَا قَادِرُ يَا قَاهِرُ يَا فَاطِرُ يَا كَاسِرُ يَا جَابِرُ يَا ذَاكِرُ يَا نَاظِرُ يَا نَاصِرُ
 (40) خدایا از تو مى خواهم به حق نامت اى آمرزنده اى پرده پوش اى توانا اى قاهر اى آفریننده اى شکننده اى بهم پیوند دهنده اى یادآورنده اى بیننده اى یارى دهنده
41 يَا مَنْ خَلَقَ فَسَوَّى يَا مَنْ قَدَّرَ فَهَدَى يَا مَنْ يَكْشِفُ الْبَلْوَى يَا مَنْ يَسْمَعُ النَّجْوَى يَا مَنْ يُنْقِذُ الْغَرْقَى يَا مَنْ يُنْجِي الْهَلْكَى يَا مَنْ يَشْفِي الْمَرْضَى يَا مَنْ أَضْحَكَ وَ أَبْكَى يَا مَنْ أَمَاتَ وَ أَحْيَا يَا مَنْ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثَى
 (41) اى که آفرید و بیاراست اى که اندازه گرفت و راهنمایى کرد اى که برطرف کند گرفتارى را اى که بشنود سخن درگوشى را اى که نجات دهد غریق را اى که برهاند هلاک شده را اى که شفا دهد بیمار را اى که بخنداند و بگریاند اى که بمیراند و زنده کند اى که آفرید دو جفت نر و ماده
 
42 يَا مَنْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ سَبِيلُهُ يَا مَنْ فِي الْآفَاقِ آيَاتُهُ يَا مَنْ فِي الْآيَاتِ بُرْهَانُهُ يَا مَنْ فِي الْمَمَاتِ قُدْرَتُهُ يَا مَنْ فِي الْقُبُورِ عِبْرَتُهُ يَا مَنْ فِي الْقِيَامَةِ مُلْكُهُ يَا مَنْ فِي الْحِسَابِ هَيْبَتُهُ يَا مَنْ فِي الْمِيزَانِ قَضَاؤُهُ يَا مَنْ فِي الْجَنَّةِ ثَوَابُهُ يَا مَنْ فِي النَّارِ عِقَابُهُ
 (42) اى که هم در خشکى و هم در دریا راه رسیدن به او هست اى که در سراسر گیتى نشانه هاى او هست اى که در این نشانه ها برهان او موجود است اى که در مردن نشانه قدرت او است اى که در گورها پند او است اى که در روز قیامت نیز سلطنت او است اى که در حساب آن روز هیبت دارد اى که در پاى میزان حکم و داورى او است اى که در بهشت پاداش نیک او است اى که در دوزخ شکنجه او است
 
43 يَا مَنْ إِلَيْهِ يَهْرُبُ الْخَائِفُونَ يَا مَنْ إِلَيْهِ يَفْزَعُ الْمُذْنِبُونَ يَا مَنْ إِلَيْهِ يَقْصِدُ الْمُنِيبُونَ يَا مَنْ إِلَيْهِ يَرْغَبُ الزَّاهِدُونَ يَا مَنْ إِلَيْهِ يَلْجَأُ الْمُتَحَيِّرُونَ يَا مَنْ بِهِ يَسْتَأْنِسُ الْمُرِيدُونَ يَا مَنْ بِهِ يَفْتَخِرُ الْمُحِبُّونَ يَا مَنْ فِي عَفْوِهِ يَطْمَعُ الْخَاطِئُونَ يَا مَنْ إِلَيْهِ يَسْكُنُ الْمُوقِنُونَ يَا مَنْ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ
 (43) اى که به سویش گریزند ترسناکان اى که به او پناه برند گنهکاران اى که او را مقصود قرار دهند بازآیندگان اى که بسوى او   روند پارسایان اى که بدو پناه برند سرگردانان اى که به او همدم شوند خواستاران اى که به دوستیش افتخار کنند دوستان اى که در گذشت او طمع دارند  خطاکاران اى که به ذکر او آرامش پذیرد دل یقین داران اى که بر او توکل کنند توکل کنندگان
 
44 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَا حَبِيبُ يَا طَبِيبُ يَا قَرِيبُ يَا رَقِيبُ يَا حَسِيبُ يَا مَهِيبُ [مُهِيبُ‏] يَا مُثِيبُ يَا مُجِيبُ يَا خَبِيرُ يَا بَصِيرُ
 (44) خدایا از تو مى خواهم به حق نامت اى محبوب دلها اى طبیب دردها اى نزدیک اى مراقب کار بندگان اى حساب نگهدار اى با هیبت اى پاداش نیک دهنده اى اجابت کننده اى آگاه اى بینا
 
45 يَا أَقْرَبَ مِنْ كُلِّ قَرِيبٍ يَا أَحَبَّ مِنْ كُلِّ حَبِيبٍ يَا أَبْصَرَ مِنْ كُلِّ بَصِيرٍ يَا أَخْبَرَ مِنْ كُلِّ خَبِيرٍ يَا أَشْرَفَ مِنْ كُلِّ شَرِيفٍ يَا أَرْفَعَ مِنْ كُلِّ رَفِيعٍ يَا أَقْوَى مِنْ كُلِّ قَوِيٍّ يَا أَغْنَى مِنْ كُلِّ غَنِيٍّ يَا أَجْوَدَ مِنْ كُلِّ جَوَادٍ يَا أَرْأَفَ مِنْ كُلِّ رَءُوفٍ
 (45) اى نزدیکتر از هر نزدیک اى محبوبتر از هر محبوب اى بیناتر از هر بینا اى آگاه تر از هر آگاه اى شریفتر از هر شریف اى برتر از هر بلند مرتبه اى نیرومندتر از هر نیرومند اى توانگرتر از هر توانگر اى بخشنده تر از هر بخشنده اى مهربانتر از هر مهربان
46 يَا غَالِبا غَيْرَ مَغْلُوبٍ يَا صَانِعا غَيْرَ مَصْنُوعٍ يَا خَالِقا غَيْرَ مَخْلُوقٍ يَا مَالِكا غَيْرَ مَمْلُوكٍ يَا قَاهِرا غَيْرَ مَقْهُورٍ يَا رَافِعا غَيْرَ مَرْفُوعٍ يَا حَافِظا غَيْرَ مَحْفُوظٍ يَا نَاصِرا غَيْرَ مَنْصُورٍ يَا شَاهِدا غَيْرَ غَائِبٍ يَا قَرِيبا غَيْرَ بَعِيدٍ
 (46) اى پیروزى که هرگز مغلوب نگردد اى سازنده اى که مصنوع کسى نیست اى آفریننده اى که کسى او را نیافریده اى مالکى که مملوک کسى نیست اى چیره شکست ناپذیر اى بلند مرتبه که بلندى را کسى به او نداده اى نگهدارنده اى که نگهدارى ندارد اى یاورى که کسش یارى نکند اى حاضرى که پنهانى ندارد اى نزدیکى که دور نشود
47 يَا نُورَ النُّورِ يَا مُنَوِّرَ النُّورِ يَا خَالِقَ النُّورِ يَا مُدَبِّرَ النُّورِ يَا مُقَدِّرَ النُّورِ يَا نُورَ كُلِّ نُورٍ يَا نُورا قَبْلَ كُلِّ نُورٍ يَا نُورا بَعْدَ كُلِّ نُورٍ يَا نُورا فَوْقَ كُلِّ نُورٍ يَا نُورا لَيْسَ كَمِثْلِهِ نُورٌ
 (47) اى روشنى نور این روشنى ده نور اى خالق نور و روشنى اى تدبیر کننده نور اى اندازه گیر نور اى روشنى هر نور اى روشنى پیش از هر نور و اى روشنى پس از هر نور اى روشنى بالاى هر نور اى نورى که مانندش نورى نیست
 
48 يَا مَنْ عَطَاؤُهُ شَرِيفٌ يَا مَنْ فِعْلُهُ لَطِيفٌ يَا مَنْ لُطْفُهُ مُقِيمٌ يَا مَنْ إِحْسَانُهُ قَدِيمٌ يَا مَنْ قَوْلُهُ حَقٌّ يَا مَنْ وَعْدُهُ صِدْقٌ يَا مَنْ عَفْوُهُ فَضْلٌ يَا مَنْ عَذَابُهُ عَدْلٌ يَا مَنْ ذِكْرُهُ حُلْوٌ يَا مَنْ فَضْلُهُ عَمِيمٌ
 (48) اى که عطا و بخشش شریف و ارجمند است اى که کارش دقیق است اى که لطفش پایدار است اى که احسانش دیرینه است اى که گفتارش حق است اى که وعده اش راست است اى که گذشتش فضل است اى که کیفرش از روى عدل است که ذکرش شیرین است اى که فضلش عمومى است
49 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَا مُسَهِّلُ يَا مُفَصِّلُ يَا مُبَدِّلُ يَا مُذَلِّلُ يَا مُنَزِّلُ يَا مُنَوِّلُ يَا مُفْضِلُ يَا مُجْزِلُ يَا مُمْهِلُ يَا مُجْمِلُ
 (49) خدایا از تو مى خواهم به حق نامت اى هموار کننده راهها اى جدا کننده اى تبدیل کننده اى خوار کننده اى فرود آرنده اى جایزه ده اى فزون بخش اى بزرگ عطا بخش اى مهلت ده اى نیکوبخش
50 يَا مَنْ يَرَى وَ لا يُرَى يَا مَنْ يَخْلُقُ وَ لا يُخْلَقُ يَا مَنْ يَهْدِي وَ لا يُهْدَى يَا مَنْ يُحْيِي وَ لا يُحْيَى يَا مَنْ يَسْأَلُ وَ لا يُسْأَلُ يَا مَنْ يُطْعِمُ وَ لا يُطْعَمُ يَا مَنْ يُجِيرُ وَ لا يُجَارُ عَلَيْهِ يَا مَنْ يَقْضِي وَ لا يُقْضَى عَلَيْهِ يَا مَنْ يَحْكُمُ وَ لا يُحْكَمُ عَلَيْهِ يَا مَنْ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ
 (50) اى که ببیند ولى دیده نشود اى که بیافریند ولى کسى او را نیافریده اى که راهنمایى کند ولى راهنمایى نشود اى که زنده کنى ولى زنده نشده اى که بازخواست کند ولى کسى از او بازخواست نکند اى که بخوراند ولى خورانده نشود اى که پناه دهد ولى کسى او را پناه ندهد اى که قضاوت کنى ولى قضاوت بر تو نشود اى که حکم کنى ولى کسى بر تو حکم نکند اى که نزاید و نه زائیده شده و نیست برایش همتایى هیچکس
51 يَا نِعْمَ الْحَسِيبُ يَا نِعْمَ الطَّبِيبُ يَا نِعْمَ الرَّقِيبُ يَا نِعْمَ الْقَرِيبُ يَا نِعْمَ الْمُجِيبُ يَا نِعْمَ الْحَبِيبُ يَا نِعْمَ الْكَفِيلُ يَا نِعْمَ الْوَكِيلُ يَا نِعْمَ الْمَوْلَى يَا نِعْمَ النَّصِيرُ
 
 (51) اى نیکو حسابکش اى نیکو طبیب اى نیکو نگهبان اى نیکو نزدیک اى نیکو پاسخ ده اى نیکو دوست اى نیکو عهده دار اى نیکو وکیل اى نیکو سرور اى نیکو یاور
52 يَا سُرُورَ الْعَارِفِينَ يَا مُنَى الْمُحِبِّينَ يَا أَنِيسَ الْمُرِيدِينَ يَا حَبِيبَ التَّوَّابِينَ يَا رَازِقَ الْمُقِلِّينَ يَا رَجَاءَ الْمُذْنِبِينَ يَا قُرَّةَ عَيْنِ الْعَابِدِينَ يَا مُنَفِّسَ عَنِ الْمَكْرُوبِينَ يَا مُفَرِّجَ عَنِ الْمَغْمُومِينَ يَا إِلَهَ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ
(52) اى مایه دلشادى عارفان اى آرزوى محبان اى همدم خواستاران اى دوستدار توبه کنندگان اى روزى ده ناداران اى امید گنهکاران اى نورچشم پرستش کنندگان اى برطرف کننده اندوه اندوهناکان اى غمزداى غمزدگان اى معبود پیشنیان و پسینیان
53 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَا رَبَّنَا يَا إِلَهَنَا يَا سَيِّدَنَا يَا مَوْلانَا يَا نَاصِرَنَا يَا حَافِظَنَا يَا دَلِيلَنَا يَا مُعِينَنَا يَا حَبِيبَنَا يَا طَبِيبَنَا
 (53) خدایا من از تو مى خواهم به حق نامت اى پروردگار ما اى معبود ما اى آقاى ما اى سرور ما اى یاور ما اى نگهدار ما اى راهنماى ما اى کمک کار ما اى محبوب ما اى طبیب ما

54 يَا رَبَّ النَّبِيِّينَ وَ الْأَبْرَارِ يَا رَبَّ الصِّدِّيقِينَ وَ الْأَخْيَارِ يَا رَبَّ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ يَا رَبَّ الصِّغَارِ وَ الْكِبَارِ يَا رَبَّ الْحُبُوبِ وَ الثِّمَارِ يَا رَبَّ الْأَنْهَارِ وَ الْأَشْجَارِ يَا رَبَّ الصَّحَارِي وَ الْقِفَارِ يَا رَبَّ الْبَرَارِي وَ الْبِحَارِ يَا رَبَّ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ يَا رَبَّ الْأَعْلانِ وَ الْأَسْرَارِ
 (54) اى پروردگار پیمبران و نیکوکاران اى پروردگار راستگویان و برگزیدگان اى پروردگار بهشت و دوزخ اى پروردگار کوچک و بزرگ اى پروردگار حبوبات و میوه جات اى پروردگار نهرها و درختان اى پروردگار دشت و هامون اى پروردگار صحراها و دریاها اى پروردگار شب و روز اى پروردگار پیدا و نهان
 
55 يَا مَنْ نَفَذَ فِي كُلِّ شَيْ‏ءٍ أَمْرُهُ يَا مَنْ لَحِقَ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عِلْمُهُ يَا مَنْ بَلَغَتْ إِلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قُدْرَتُهُ يَا مَنْ لا تُحْصِي الْعِبَادُ نِعَمَهُ يَا مَنْ لا تَبْلُغُ الْخَلائِقُ شُكْرَهُ يَا مَنْ لا تُدْرِكُ الْأَفْهَامُ جَلالَهُ يَا مَنْ لا تَنَالُ الْأَوْهَامُ كُنْهَهُ يَا مَنِ الْعَظَمَةُ وَ الْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ يَا مَنْ لا تَرُدُّ الْعِبَادُ قَضَاءَهُ يَا مَنْ لا مُلْكَ إِلا مُلْكُهُ يَا مَنْ لا عَطَاءَ إِلا عَطَاؤُهُ
(55) اى که در هر چیز دستورش نفوذ کرده اى که علمش به هر چیزى تعلق یافته اى که قدرت و توانائیش به هر چیزى رسیده اى که بندگان شماره نعمتهایش را نتوانند اى که خلائق از عهده شکرش برنیایند اى که عقول درک عظمت و جلالش نتوانند اى که اوهام و خیالات به کنه ذاتش نرسند اى که عظمت و بزرگى لباس او است اى که بندگان از حکم او سرپیچى نتوانند اى که سلطنتى جز سلطنت او نیست اى که بخششى جز بخشش او نیست

56 يَا مَنْ لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى يَا مَنْ لَهُ الصِّفَاتُ الْعُلْيَا يَا مَنْ لَهُ الْآخِرَةُ وَ الْأُولَى يَا مَنْ لَهُ الْجَنَّةُ الْمَأْوَى يَا مَنْ لَهُ الْآيَاتُ الْكُبْرَى يَا مَنْ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يَا مَنْ لَهُ الْحُكْمُ وَ الْقَضَاءُ يَا مَنْ لَهُ الْهَوَاءُ وَ الْفَضَاءُ يَا مَنْ لَهُ الْعَرْشُ وَ الثَّرَى يَا مَنْ لَهُ السَّمَاوَاتُ الْعُلَى
(56) اى که از آن اوست عالى ترین مثالها (که حجج الهیه باشند) اى که خاص اوست برترین اوصاف اى که از آن اوست دنیا و آخرت اى که از آن او است بهشت آن جایگاه آسایش اى که براى اوست نشانه هاى بس بزرگ اى که براى او است نامهاى نیکو اى که براى او است فرمان و داورى اى که از آن او است هوا و فضا اى که از آن او است عرش و فرش اى که از آن او است آسمانهاى بلند

57 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَا عَفُوُّ يَا غَفُورُ يَا صَبُورُ يَا شَكُورُ يَا رَءُوفُ يَا عَطُوفُ يَا مَسْئُولُ يَا وَدُودُ يَا سُبُّوحُ يَا قُدُّوسُ
 (57) خدایا از تو مى خواهم به حق نامت اى درگذرنده اى آمرزنده اى شکیبا اى سپاس پذیر بندگان اى مهربان اى توجه کننده اى مورد توجه و درخواست بندگان اى مهرورز اى منزه اى پاکیزه
 
58 يَا مَنْ فِي السَّمَاءِ عَظَمَتُهُ يَا مَنْ فِي الْأَرْضِ آيَاتُهُ يَا مَنْ فِي كُلِّ شَيْ‏ءٍ دَلائِلُهُ يَا مَنْ فِي الْبِحَارِ عَجَائِبُهُ يَا مَنْ فِي الْجِبَالِ خَزَائِنُهُ يَا مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ يَا مَنْ إِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ يَا مَنْ أَظْهَرَ فِي كُلِّ شَيْ‏ءٍ لُطْفَهُ يَا مَنْ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلَقَهُ يَا مَنْ تَصَرَّفَ فِي الْخَلائِقِ قُدْرَتُهُ
 (58) اى که در آسمان آثار عظمتش هویدا است اى که در زمین نشانه هایش آشکار است اى که در هر چیز برهانهاى او موجود اى که در دریا آثار شگفت انگیز دارد اى که در کوهها است گنجینه هایش اى که خلق را پدید آورد سپس بازگرداند اى که به سویش همه امورات بازگردد اى که در هر چیز لطف و مهرش را آشکار ساخته اى که خلقت هر چیز را نیکو ساخته اى که تصرف کرده در همه خلایق قدرت او

59 يَا حَبِيبَ مَنْ لا حَبِيبَ لَهُ يَا طَبِيبَ مَنْ لا طَبِيبَ لَهُ يَا مُجِيبَ مَنْ لا مُجِيبَ لَهُ يَا شَفِيقَ مَنْ لا شَفِيقَ لَهُ يَا رَفِيقَ مَنْ لا رَفِيقَ لَهُ يَا مُغِيثَ مَنْ لا مُغِيثَ لَهُ يَا دَلِيلَ مَنْ لا دَلِيلَ لَهُ يَا أَنِيسَ مَنْ لا أَنِيسَ لَهُ يَا رَاحِمَ مَنْ لا رَاحِمَ لَهُ يَا صَاحِبَ مَنْ لا صَاحِبَ لَهُ
 (59) اى دوست آنکس که دوستى ندارد اى طبیب آن کس که طبیبى ندارد اى پاسخ ده آن کس که پاسخ ده ندارد اى یار دلسوز آن کس که دلسوزى ندارد اى رفیق آن کس که رفیق ندارد اى فریادرس آن کس که فریادرسى ندارد اى راهنماى آنکه راهنمایى ندارد اى مونس آنکس که مونسى ندارد اى ترحم کننده آن کس که ترحم کننده اى ندارد اى همدم آن کس که همدمى ندارد
 
60 يَا كَافِيَ مَنِ اسْتَكْفَاهُ يَا هَادِيَ مَنِ اسْتَهْدَاهُ يَا كَالِيَ مَنِ اسْتَكْلاهُ يَا رَاعِيَ مَنِ اسْتَرْعَاهُ يَا شَافِيَ مَنِ اسْتَشْفَاهُ يَا قَاضِيَ مَنِ اسْتَقْضَاهُ يَا مُغْنِيَ مَنِ اسْتَغْنَاهُ يَا مُوفِيَ مَنِ اسْتَوْفَاهُ يَا مُقَوِّيَ مَنِ اسْتَقْوَاهُ يَا وَلِيَّ مَنِ اسْتَوْلاهُ
 (60) اى کفایت کننده آن کس که از او کفایت خواهد و اى رهنماى کسى که از او راهنمایى خواهد اى نگهبان کسى که از او نگهبانى خواهد اى مراعات کننده کسى که از او رعایت خواهد اى بهبود دهنده کسى که از او بهبودى خواهد اى داور کسى که از او داورى جوید اى بى نیاز کننده کسى که از او بى نیازى خواهد اى وفا کننده کسى که از او وفا خواهد اى نیرو ده آن کس که از او نیرو خواهد اى سرور کسى که او را به سرورى خواهد
 
61 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَا خَالِقُ يَا رَازِقُ يَا نَاطِقُ يَا صَادِقُ يَا فَالِقُ يَا فَارِقُ يَا فَاتِقُ يَا رَاتِقُ يَا سَابِقُ [فَائِقُ‏] يَا سَامِقُ
 (61) خدایا از تو مى خواهم به حق نامت اى آفریننده اى روزى ده اى گویا اى راستگو اى شکافنده اى جدا کننده اى باز کننده اى پیوست دهنده اى سبقت جوینده اى بلندمرتبه
 
62 يَا مَنْ يُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ يَا مَنْ جَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَ الْأَنْوَارَ يَا مَنْ خَلَقَ الظِّلَّ وَ الْحَرُورَ يَا مَنْ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ يَا مَنْ قَدَّرَ الْخَيْرَ وَ الشَّرَّ يَا مَنْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيَاةَ يَا مَنْ لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ يَا مَنْ لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَ لا وَلَدا يَا مَنْ لَيْسَ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ يَا مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ
 (62) اى که جابجا کنى شب و روز را اى که مقرر ساختى تاریکیها و نور را اى که آفریدى سایه و گرما را اى که مسخر خود کردى مهر و ماه را اى که مقدر کردى خیر و شر را اى که آفریدى مرگ و زندگى را اى که آفریدن و فرمان از او است اى که نگرفته است براى خود همسر و فرزندى اى که شریکى در فرمانروایى ندارد اى که نیست برایش سرپرستى از خوارى
 
63 يَا مَنْ يَعْلَمُ مُرَادَ الْمُرِيدِينَ يَا مَنْ يَعْلَمُ ضَمِيرَ الصَّامِتِينَ يَا مَنْ يَسْمَعُ أَنِينَ الْوَاهِنِينَ يَا مَنْ يَرَى بُكَاءَ الْخَائِفِينَ يَا مَنْ يَمْلِكُ حَوَائِجَ السَّائِلِينَ يَا مَنْ يَقْبَلُ عُذْرَ التَّائِبِينَ يَا مَنْ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ يَا مَنْ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ يَا مَنْ لا يَبْعُدُ عَنْ قُلُوبِ الْعَارِفِينَ يَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِينَ
(63) اى که مى داند خواسته دل هر خواهنده را اى که آگاه است از نهاد خاموشان اى که مى شنود ناله خسته دلان اى که مى بیند گریه ترسناکان اى که دارد خواسته هاى خواستاران را اى که بپذیرد عذر توبه کنندگان اى که اصلاح نکند کار مفسدان را اى که از بین نبرد پاداش نیکوکاران اى که دور نباشد از دل عارفان اى بخشنده ترین بخشندگان

64 يَا دَائِمَ الْبَقَاءِ يَا سَامِعَ الدُّعَاءِ يَا وَاسِعَ الْعَطَاءِ يَا غَافِرَ الْخَطَاءِ يَا بَدِيعَ السَّمَاءِ يَا حَسَنَ الْبَلاءِ يَا جَمِيلَ الثَّنَاءِ يَا قَدِيمَ السَّنَاءِ يَا كَثِيرَ الْوَفَاءِ يَا شَرِيفَ الْجَزَاءِ
 (64) اى همیشه باقى اى شنواى دعا اى وسیع بخشش اى آمرزنده خطا و لغزش اى پدید آرنده آسمان اى نیک آزمایش اى زیبا ستایش اى دیرینه والا اى زیاد وفادار اى ارجمند پاداش
 
65 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَا سَتَّارُ يَا غَفَّارُ يَا قَهَّارُ يَا جَبَّارُ يَا صَبَّارُ يَا بَارُّ يَا مُخْتَارُ يَا فَتَّاحُ يَا نَفَّاحُ يَا مُرْتَاحُ
(65) خدایا از تو مى خواهم به حق نامت اى پوشاننده اى آمرزنده اى با قهر و سطوت اى باجبروت و عظمت اى صبر پیشه اى نیک بخش اى مختار در کارها اى کارگشا اى پرجود و عطا اى فرح بخش
 
66 يَا مَنْ خَلَقَنِي وَ سَوَّانِي يَا مَنْ رَزَقَنِي وَ رَبَّانِي يَا مَنْ أَطْعَمَنِي وَ سَقَانِي يَا مَنْ قَرَّبَنِي وَ أَدْنَانِي يَا مَنْ عَصَمَنِي وَ كَفَانِي يَا مَنْ حَفِظَنِي وَ كَلانِي يَا مَنْ أَعَزَّنِي وَ أَغْنَانِي يَا مَنْ وَفَّقَنِي وَ هَدَانِي يَا مَنْ آنَسَنِي وَ آوَانِي يَا مَنْ أَمَاتَنِي وَ أَحْيَانِي
 (66) اى که مرا آفریدى و آراستى اى که روزیم دادى و پروریدى اى که مرا خوراندى و نوشاندى اى که پیش خود برده و نزدیکم کردى اى که مرا نگهداشته و کفایت کردى اى که محافظت و نگهداریم کردى اى که به من عزت بخشید و توانگرم ساخت اى که به من توفیق داده و راهنمایى کرد اى که با من انس گرفته و جایم داد اى که مرا بمیراند و زنده کند
 
67 يَا مَنْ يُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ يَا مَنْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ يَا مَنْ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ يَا مَنْ لا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلا بِإِذْنِهِ يَا مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ يَا مَنْ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ يَا مَنْ لا رَادَّ لِقَضَائِهِ يَا مَنِ انْقَادَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ لِأَمْرِهِ يَا مَنِ السَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ يَا مَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ
 (67) اى که حق را بوسیله کلماتش پابرجا کرد اى که توبه را از بندگانش بپذیرد اى که میان انسان و دلش حائل گردد اى که سود ندهد شفاعت و میانجیگرى جز به اذن او اى که او داناتر است به کسى که از راهش گمراه گردد اى که کاونده و پى جویى براى حکمش نیست اى که بازگردانى براى قضایش نیست اى که هر چیز دربرابر امرش مطیع و منقاد گشته اى که آسمانها بدست قدرتش بهم پیچیده اى که فرستد بادها را نویدى در پیشاپیش رحمتش

68 يَا مَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ مِهَادا يَا مَنْ جَعَلَ الْجِبَالَ أَوْتَادا يَا مَنْ جَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجا يَا مَنْ جَعَلَ الْقَمَرَ نُورا يَا مَنْ جَعَلَ اللَّيْلَ لِبَاسا يَا مَنْ جَعَلَ النَّهَارَ مَعَاشا يَا مَنْ جَعَلَ النَّوْمَ سُبَاتا يَا مَنْ جَعَلَ السَّمَاءَ بِنَاءً يَا مَنْ جَعَلَ الْأَشْيَاءَ أَزْوَاجا يَا مَنْ جَعَلَ النَّارَ مِرْصَادا
 (68) اى که زمین را گهواره قرار داده اى که کوهها را میخهاى (زمین ) قرار داد اى که خورشید را چراغى تابناک کرد اى که ماه را نوربخش قرار داد اى که شب را پوشش نهاد اى که روز را براى تحصیل معاش مقرر ساختى اى که خواب را مایه آرامش قرار داد اى که آسمان را ساختمانى قرار داد اى که چیزها را جفت آفرید اى که آتش را در کمین (کفار و دوزخیان ) قرارداد
 
69 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَا سَمِيعُ يَا شَفِيعُ يَا رَفِيعُ يَا مَنِيعُ يَا سَرِيعُ يَا بَدِيعُ يَا كَبِيرُ يَا قَدِيرُ يَا خَبِيرُ [مُنِيرُ] يَا مُجِيرُ
(69) خدایا از تو درخواست مى کنم به حق نامت اى شنوا اى شفیع اى بلند مرتبه اى والامقام اى سریع در کارها اى پدید آرنده اى بزرگ اى توانا اى آگاه اى پناه ده
 
يَا حَيّا قَبْلَ كُلِّ حَيٍّ يَا حَيّا بَعْدَ كُلِّ حَيٍّ يَا حَيُّ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ حَيٌّ يَا حَيُّ الَّذِي لا يُشَارِكُهُ حَيٌّ يَا حَيُّ الَّذِي لا يَحْتَاجُ إِلَى حَيٍّ يَا حَيُّ الَّذِي يُمِيتُ كُلَّ حَيٍّ يَا حَيُّ الَّذِي يَرْزُقُ كُلَّ حَيٍّ يَا حَيّا لَمْ يَرِثِ الْحَيَاةَ مِنْ حَيٍّ يَا حَيُّ الَّذِي يُحْيِي الْمَوْتَى يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ
 (70) اى زنده پیش از هر موجود زنده اى زنده پس از هر موجود زنده اى که نیست مانندش زنده اى ، اى زنده اى که شریکش نیست هیچ زنده اى ، اى زنده اى که نیازمند نیست به هیچ زنده اى ، اى زنده اى که بمیراند هر زنده اى را اى زنده اى که روزى دهد هر زنده اى را اى زنده اى که ارث نبرد زندگى را از زنده اى ، اى زنده اى که زنده کند مردگان را، اى زنده پاینده اى که او را چرت و خواب نگیرد

71 يَا مَنْ لَهُ ذِكْرٌ لا يُنْسَى يَا مَنْ لَهُ نُورٌ لا يُطْفَى يَا مَنْ لَهُ نِعَمٌ لا تُعَدُّ يَا مَنْ لَهُ مُلْكٌ لا يَزُولُ يَا مَنْ لَهُ ثَنَاءٌ لا يُحْصَى يَا مَنْ لَهُ جَلالٌ لا يُكَيَّفُ يَا مَنْ لَهُ كَمَالٌ لا يُدْرَكُ يَا مَنْ لَهُ قَضَاءٌ لا يُرَدُّ يَا مَنْ لَهُ صِفَاتٌ لا تُبَدَّلُ يَا مَنْ لَهُ نُعُوتٌ لا تُغَيَّرُ
 (71) اى که یادش فراموش نشدنى است اى که نورش خاموش نشدنى است اى که نعمتهایش بشمار درنیاید اى که فرمانروائیش زوال نپذیرد اى که مدح و ثنایش نتوان شمردن اى که چگونگى بزرگى و جلالتش نتوان گفتن اى که کمالش قابل درک نباشد اى که فرمان قضایش بازگشت ندارد اى که صفاتش تبدیل نپذیرد اى که اوصافش تغییر نکند
 
72 يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ يَا مَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ يَا غَايَةَ الطَّالِبِينَ يَا ظَهْرَ اللاجِينَ يَا مُدْرِكَ الْهَارِبِينَ يَا مَنْ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ يَا مَنْ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ يَا مَنْ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ يَا مَنْ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
 (72) اى پروردگار جهانیان اى فرمانرواى روز جزا اى مقصد نهایى جویندگان اى پشت و پناه پناهندگان اى دریابنده گریختگان اى که دوست دارد شکیبایان را اى که دوست دارد توبه کاران را اى که دوست دارد پاکیزگان را اى که دوست دارد نیکوکاران را اى که داناتر است به راه یافتگان

73 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَا شَفِيقُ يَا رَفِيقُ يَا حَفِيظُ يَا مُحِيطُ يَا مُقِيتُ يَا مُغِيثُ يَا مُعِزُّ يَا مُذِلُّ يَا مُبْدِئُ يَا مُعِيدُ
(73) خدایا از تو مى خواهم به حق نامت اى مهربان اى رفیق اى نگهدارنده اى احاطه دار بر همه اى توانا اى فریاد رس اى عزت بخش اى خوار کننده اى آغازنده اى بازگرداننده
 
74 يَا مَنْ هُوَ أَحَدٌ بِلا ضِدٍّ يَا مَنْ هُوَ فَرْدٌ بِلا نِدٍّ يَا مَنْ هُوَ صَمَدٌ بِلا عَيْبٍ يَا مَنْ هُوَ وِتْرٌ بِلا كَيْفٍ يَا مَنْ هُوَ قَاضٍ بِلا حَيْفٍ يَا مَنْ هُوَ رَبٌّ بِلا وَزِيرٍ يَا مَنْ هُوَ عَزِيزٌ بِلا ذُلٍّ يَا مَنْ هُوَ غَنِيٌّ بِلا فَقْرٍ يَا مَنْ هُوَ مَلِكٌ بِلا عَزْلٍ يَا مَنْ هُوَ مَوْصُوفٌ بِلا شَبِيهٍ
 (74) اى یکتاى بى ضد اى که او یگانه اى است که مانند ندارد اى که او بى نیازى است بى عیب اى که او تنهایى است و چگونگى ندارد اى که او حاکمى است که ستم در حکمش نیست اى که او پروردگارى است بدون وزیر اى که او عزیزى است بى ذلت اى که او دارایى است که ندارى ندارد اى که او پادشاهى است که معزول نشود اى که او توصیف شده اى است بى شبیه

75 يَا مَنْ ذِكْرُهُ شَرَفٌ لِلذَّاكِرِينَ يَا مَنْ شُكْرُهُ فَوْزٌ لِلشَّاكِرِينَ يَا مَنْ حَمْدُهُ عِزٌّ لِلْحَامِدِينَ يَا مَنْ طَاعَتُهُ نَجَاةٌ لِلْمُطِيعِينَ يَا مَنْ بَابُهُ مَفْتُوحٌ لِلطَّالِبِينَ يَا مَنْ سَبِيلُهُ وَاضِحٌ لِلْمُنِيبِينَ يَا مَنْ آيَاتُهُ بُرْهَانٌ لِلنَّاظِرِينَ يَا مَنْ كِتَابُهُ تَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ يَا مَنْ رِزْقُهُ عُمُومٌ لِلطَّائِعِينَ وَ الْعَاصِينَ يَا مَنْ رَحْمَتُهُ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ
(75) اى که ذکر او موجب شرافت ذکرکنندگان او است اى که سپاسگزاریش مایه سعادت سپاسگزاران است اى که ستایشش عزتى است براى ستایش کنندگان اى که طاعتش وسیله نجات مطیعان است اى که دَرِ رحمتش باز است به روى رحمت خواهان اى که راه بسوى او آشکار است براى بازآمدگان اى که آیات و نشانه هایش دلیل روشنى است براى بینندگان اى که کتابش سبب پند و تنبیه است براى پرهیزکاران اى که روزى او همگانى است براى فرمانبرداران و نافرمانان  اى که رحمتش نزدیک است به نیکوکاران

76 يَا مَنْ تَبَارَكَ اسْمُهُ يَا مَنْ تَعَالَى جَدُّهُ يَا مَنْ لا إِلَهَ غَيْرُهُ يَا مَنْ جَلَّ ثَنَاؤُهُ يَا مَنْ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ يَا مَنْ يَدُومُ بَقَاؤُهُ يَا مَنِ الْعَظَمَةُ بَهَاؤُهُ يَا مَنِ الْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ يَا مَنْ لا تُحْصَى آلاؤُهُ يَا مَنْ لا تُعَدُّ نَعْمَاؤُهُ
 (76) اى که نامش بزرگ است اى که اقبال او بلند است اى که معبودى جز او نیست اى که برجسته است ثنا و مدحش اى که پاکیزه است نامهایش اى که بقایش همیشگى است اى که عظمت جلوه او است اى که بزرگى در بر او است اى که نیکیهایش به حساب درنیاید اى که نعمتهایش شماره نشود

77 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَا مُعِينُ يَا أَمِينُ يَا مُبِينُ يَا مَتِينُ يَا مَكِينُ يَا رَشِيدُ يَا حَمِيدُ يَا مَجِيدُ يَا شَدِيدُ يَا شَهِيدُ
 (77) خدایا از تو خواهم به حق نامت اى یاور اى امان بخش اى آشکار کننده اى استوار و ثابت اى پابرجا اى راهنما اى ستوده اى گرامى اى سخت نیرو اى گواه

78 يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيدِ يَا ذَا الْقَوْلِ السَّدِيدِ يَا ذَا الْفِعْلِ الرَّشِيدِ يَا ذَا الْبَطْشِ الشَّدِيدِ يَا ذَا الْوَعْدِ وَ الْوَعِيدِ يَا مَنْ هُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ يَا مَنْ هُوَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ يَا مَنْ هُوَ قَرِيبٌ غَيْرُ بَعِيدٍ يَا مَنْ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ شَهِيدٌ يَا مَنْ هُوَ لَيْسَ بِظَلامٍ لِلْعَبِيدِ
 (78) اى صاحب عرش با شوکت اى صاحب گفتار محکم اى صاحب کار مستحکم اى صاحب حمله سخت اى صاحب نوید و تهدید اى که او است صاحب اختیارى ستوده اى که او است کننده هر چه را خواهد اى که او است نزدیکى که دورى ندارد اى که او بر هر چیز گواه باشد اى که او ستمکار بر بندگان نیست

79 يَا مَنْ لا شَرِيكَ لَهُ وَ لا وَزِيرَ يَا مَنْ لا شَبِيهَ [شِبْهَ‏] لَهُ وَ لا نَظِيرَ يَا خَالِقَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ الْمُنِيرِ يَا مُغْنِيَ الْبَائِسِ الْفَقِيرِ يَا رَازِقَ الطِّفْلِ الصَّغِيرِ يَا رَاحِمَ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ يَا جَابِرَ الْعَظْمِ الْكَسِيرِ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِ الْمُسْتَجِيرِ يَا مَنْ هُوَ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ يَا مَنْ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ
 (79) اى که برایش شریک و وزیرى نیست اى که برایش شبیه و نظیرى نیست اى آفریننده مهر و ماه تابنده اى بى نیاز کننده بینواى درمانده اى روزى ده کودک خردسال اى مهرورز پیر کهن سال اى جوش ده استخوان شکسته اى نگهدار ترسان پناهنده اى که به حال بندگانش خبیر و بینا است اى که او بر هر چیز قادر و تواناست

80 يَا ذَا الْجُودِ وَ النِّعَمِ يَا ذَا الْفَضْلِ وَ الْكَرَمِ يَا خَالِقَ اللَّوْحِ وَ الْقَلَمِ يَا بَارِئَ الذَّرِّ وَ النَّسَمِ يَا ذَا الْبَأْسِ وَ النِّقَمِ يَا مُلْهِمَ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ يَا كَاشِفَ الضُّرِّ وَ الْأَلَمِ يَا عَالِمَ السِّرِّ وَ الْهِمَمِ يَا رَبَّ الْبَيْتِ وَ الْحَرَمِ يَا مَنْ خَلَقَ الْأَشْيَاءَ مِنَ الْعَدَمِ
(80) اى صاحب جود و نعمت اى صاحب بخشش و بزرگوارى اى آفریننده لوح و قلم اى پدید آرنده ذرات و انسان اى داراى عذاب و انتقام اى الهام بخش عرب و عجم اى برطرف کننده رنج و الم اى داناى راز و قصدهاى نهان اى پروردگار کعبه و حرم اى که آفریدى موجودات را از نیستى و عدم

81 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَا فَاعِلُ يَا جَاعِلُ يَا قَابِلُ يَا كَامِلُ يَا فَاصِلُ يَا وَاصِلُ يَا عَادِلُ يَا غَالِبُ يَا طَالِبُ يَا وَاهِبُ
(81) خدایا از تو خواهم به حق نامت اى کننده (هر کار) اى مقرر کننده (امور) اى پذیرنده اى کامل اى جدا کننده اى پیوست دهنده اى دادگر اى چیره اى جوینده اى بخشنده
 
82 يَا مَنْ أَنْعَمَ بِطَوْلِهِ يَا مَنْ أَكْرَمَ بِجُودِهِ يَا مَنْ جَادَ بِلُطْفِهِ يَا مَنْ تَعَزَّزَ بِقُدْرَتِهِ يَا مَنْ قَدَّرَ بِحِكْمَتِهِ يَا مَنْ حَكَمَ بِتَدْبِيرِهِ يَا مَنْ دَبَّرَ بِعِلْمِهِ يَا مَنْ تَجَاوَزَ بِحِلْمِهِ يَا مَنْ دَنَا فِي عُلُوِّهِ يَا مَنْ عَلا فِي دُنُوِّهِ
 (82) اى که نعمت بخشید به فضل خود اى که کرم کرد به بخشش خود اى که جود کرد به لطف خود اى که عزیز باشد به نیروى خود اى که اندازه گیرد به حکمت خویش اى که حکم کند به تدبیر خود اى که تدبیر کرد به دانش خود اى که بگذرد به بردبارى خویش اى که نزدیک است در عین بلندى و اى که بلند است در عین نزدیکى
 
83 يَا مَنْ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَا مَنْ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ يَا مَنْ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ يَا مَنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ يَا مَنْ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ يَا مَنْ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ يَا مَنْ يُعِزُّ مَنْ يَشَاءُ يَا مَنْ يُذِلُّ مَنْ يَشَاءُ يَا مَنْ يُصَوِّرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا يَشَاءُ يَا مَنْ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ
 (83) اى که مى آفریند هر چه را خواهد اى که انجام دهد هر چه خواهد اى که راهنمایى کند هر که را خواهد اى که گمراه کند هر که را خواهد اى که عذاب کند هر که را خواهد اى که بیامرزد هر که را خواهد اى که عزت بخشد به هر که خواهد اى که ذلت دهد به هر که خواهد اى که نقش بندد در میان رحم ها هر طور که خواهد اى که مخصوص به رحمت خویش گرداند هر که را خواهد

84 يَا مَنْ لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَ لا وَلَدا يَا مَنْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدْرا يَا مَنْ لا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدا يَا مَنْ جَعَلَ [مِنَ الْمَلائِكَةِ] الْمَلائِكَةَ رُسُلا يَا مَنْ جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجا يَا مَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارا يَا مَنْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرا يَا مَنْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ أَمَدا يَا مَنْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عِلْما يَا مَنْ أَحْصَى كُلَّ شَيْ‏ءٍ عَدَدا
 (84) اى که نگرفته است همسر و فرزندى اى که قرار داد براى هر چیز اندازه اى اى که شریک نکرده در حکم خویش احدى را اى که قرار داد فرشتگان را پیام آور اى که در آسمان برجها قرار داد اى که زمین را قرارگاه کرد اى که آفرید از آب بشر را اى که قرار داد براى هر چیز مدت و دورانى اى که دانشش به هر چیز احاطه کرده اى که عدد هر چیز را شماره کرده
 
85 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَا أَوَّلُ يَا آخِرُ يَا ظَاهِرُ يَا بَاطِنُ يَا بَرُّ يَا حَقُّ يَا فَرْدُ يَا وِتْرُ يَا صَمَدُ يَا سَرْمَدُ
(85) خدایا از تو خواهم به حق نامت اى آغاز اى انجام اى ظاهر اى نهان اى نیکوکار اى برحق اى یکتا اى بى همتا اى بى نیاز اى ابدى

86 يَا خَيْرَ مَعْرُوفٍ عُرِفَ يَا أَفْضَلَ مَعْبُودٍ عُبِدَ يَا أَجَلَّ مَشْكُورٍ شُكِرَ يَا أَعَزَّ مَذْكُورٍ ذُكِرَ يَا أَعْلَى مَحْمُودٍ حُمِدَ يَا أَقْدَمَ مَوْجُودٍ طُلِبَ يَا أَرْفَعَ مَوْصُوفٍ وُصِفَ يَا أَكْبَرَ مَقْصُودٍ قُصِدَ يَا أَكْرَمَ مَسْئُولٍ سُئِلَ يَا أَشْرَفَ مَحْبُوبٍ عُلِمَ
 (86) اى بهترین شناخته شده به نیکى اى برترین معبودى که پرستش شده اى بهترین سپاس شدگان اى عزیزترین یادشدگان اى والاترین ستوده شده اى پیش ترین موجودى که جویایش شده اند اى برترین موجودى که مورد توصیف واقع شده اى بزرگتر مقصودى که قصد او کرده اند اى بزرگوار کسى که از او درخواست شده اى ارجمندترین دوستى که توان یافت
 
87 يَا حَبِيبَ الْبَاكِينَ يَا سَيِّدَ الْمُتَوَكِّلِينَ يَا هَادِيَ الْمُضِلِّينَ يَا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَنِيسَ الذَّاكِرِينَ يَا مَفْزَعَ الْمَلْهُوفِينَ يَا مُنْجِيَ الصَّادِقِينَ يَا أَقْدَرَ الْقَادِرِينَ يَا أَعْلَمَ الْعَالِمِينَ يَا إِلَهَ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ
 (87) اى دوست گریانان اى آقاى توکل کنندگان اى رهنماى گمراهان اى سرور مؤ منان اى همدم یاد کنندگان (او) اى پناه ستمدیدگان اى نجات دهنده راستگویان اى مقتدرترین قدرت داران اى داناترین دانایان اى معبود تمامى آفریدگان
 
88 يَا مَنْ عَلا فَقَهَرَ يَا مَنْ مَلَكَ فَقَدَرَ يَا مَنْ بَطَنَ فَخَبَرَ يَا مَنْ عُبِدَ فَشَكَرَ يَا مَنْ عُصِيَ فَغَفَرَ يَا مَنْ لا تَحْوِيهِ الْفِكَرُ يَا مَنْ لا يُدْرِكُهُ بَصَرٌ يَا مَنْ لا يَخْفَى عَلَيْهِ أَثَرٌ يَا رَازِقَ الْبَشَرِ يَا مُقَدِّرَ كُلِّ قَدَرٍ
 (88) اى که از برترى بر همه قاهر است اى که فرمانروا است و نیرومند اى که در درونى و از درون آگاه اى که پرستندش و او بدان پاداش دهد اى که نافرمانیش کنند و بیامرزد اى که در فکرها نگنجد اى که دیده اى او را درنیابد اى که هیچ کارى بر او پنهان نماند اى روزى ده بشر اى اندازه گیر هر اندازه
 
89 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَا حَافِظُ يَا بَارِئُ يَا ذَارِئُ يَا بَاذِخُ يَا فَارِجُ يَا فَاتِحُ يَا كَاشِفُ يَا ضَامِنُ يَا آمِرُ يَا نَاهِي
 (89) خدایا از تو خواهم به حق نامت اى نگهدار اى پدید آرنده اى آفریننده اى والامقام اى غمزدا اى کارگشا اى برطرف کننده اندوه اى ضامن بندگان اى فرمان ده اى قدغن کن از کارهاى بد
 
90 يَا مَنْ لا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلا هُوَ يَا مَنْ لا يَصْرِفُ السُّوءَ إِلا هُوَ يَا مَنْ لا يَخْلُقُ الْخَلْقَ إِلا هُوَ يَا مَنْ لا يَغْفِرُ الذَّنْبَ إِلا هُوَ يَا مَنْ لا يُتِمُّ النِّعْمَةَ إِلا هُوَ يَا مَنْ لا يُقَلِّبُ الْقُلُوبَ إِلا هُوَ يَا مَنْ لا يُدَبِّرُ الْأَمْرَ إِلا هُوَ يَا مَنْ لا يُنَزِّلُ الْغَيْثَ إِلا هُوَ يَا مَنْ لا يَبْسُطُ الرِّزْقَ إِلا هُوَ يَا مَنْ لا يُحْيِي الْمَوْتَى إِلا هُوَ
 (90) اى که نمى داند غیب را جز او اى که باز نگرداند بدى را جز او اى که نیافریند خلق را جز او اى که نیامرزد گناه را جز او اى که به پایان نرساند نعمت و احسان را جز او اى که دگرگون نکند دلها را جز او اى که تدبیر نکند کارها را جز او اى که فرو نفرستد باران را جز او اى که نگستراند روزى را جز او اى که زنده نکند مردگان را جز او
 
91 يَا مُعِينَ الضُّعَفَاءِ يَا صَاحِبَ الْغُرَبَاءِ يَا نَاصِرَ الْأَوْلِيَاءِ يَا قَاهِرَ الْأَعْدَاءِ يَا رَافِعَ السَّمَاءِ يَا أَنِيسَ الْأَصْفِيَاءِ يَا حَبِيبَ الْأَتْقِيَاءِ يَا كَنْزَ الْفُقَرَاءِ يَا إِلَهَ الْأَغْنِيَاءِ يَا أَكْرَمَ الْكُرَمَاءِ
 (91) اى کمک کار ناتوانان اى رفیق دور از وطنان اى یار دوستان اى چیره بر دشمنان اى بالا برنده آسمان اى مونس برگزیدگان اى دوست پرهیزکاران اى گنجینه بینوایان اى معبود توانگران اى کریمترین کریمان
 
92 يَا كَافِيا مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ يَا قَائِما عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ يَا مَنْ لا يُشْبِهُهُ شَيْ‏ءٌ يَا مَنْ لا يَزِيدُ فِي مُلْكِهِ شَيْ‏ءٌ يَا مَنْ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ يَا مَنْ لا يَنْقُصُ مِنْ خَزَائِنِهِ شَيْ‏ءٌ يَا مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‏ءٌ يَا مَنْ لا يَعْزُبُ عَنْ عِلْمِهِ شَيْ‏ءٌ يَا مَنْ هُوَ خَبِيرٌ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ يَا مَنْ وَسِعَتْ رَحْمَتُهُ كُلَّ شَيْ‏ءٍ
(92) اى کفایت کننده از هر چیز اى نگهبان بر هر چیز اى که چیزى مانندش نیست اى که چیزى به فرمانروائیش نیفزاید اى که چیزى بر او پوشیده نیست اى که کم نشود از گنجینه هایش چیزى اى که نیست همانندش چیزى اى که پنهان نماند از دانش او چیزى اى که او خبیر و آگاه است به هر چیز اى که رحمتش فراگیرد هر چیز را
 
93 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَا مُكْرِمُ يَا مُطْعِمُ يَا مُنْعِمُ يَا مُعْطِي يَا مُغْنِي يَا مُقْنِي يَا مُفْنِي يَا مُحْيِي يَا مُرْضِي يَا مُنْجِي
 (93) خدایا از تو مى خواهم به حق نامت اى اکرام کننده اى طعام دهنده اى نعمت بخشنده اى عطا ده اى ثروت ده اى سرمایه ده اى فانى کننده اى زنده کننده اى خشنود سازنده اى نجات بخش
 
94 يَا أَوَّلَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ آخِرَهُ يَا إِلَهَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ مَلِيكَهُ يَا رَبَّ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ صَانِعَهُ يَا بَارِئَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ خَالِقَهُ يَا قَابِضَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ بَاسِطَهُ يَا مُبْدِئَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ مُعِيدَهُ يَا مُنْشِئَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ مُقَدِّرَهُ يَا مُكَوِّنَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ مُحَوِّلَهُ يَا مُحْيِيَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ مُمِيتَهُ يَا خَالِقَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ وَارِثَهُ
 (94) اى آغاز و انجام هر چیز اى معبود و مالک هر چیز اى پروردگار و سازنده هر چیز اى پدید آرنده و آفریننده هر چیز اى بست و باز کننده هر چیز اى پدید آرنده و بازگرداننده هر چیز اى بوجود آورنده و اندازه گیر هر چیز اى بود کننده و تبدیل کننده هر چیز اى زنده کننده و میراننده هر چیز اى آفریننده و وارث هر چیز
 
95 يَا خَيْرَ ذَاكِرٍ وَ مَذْكُورٍ يَا خَيْرَ شَاكِرٍ وَ مَشْكُورٍ يَا خَيْرَ حَامِدٍ وَ مَحْمُودٍ يَا خَيْرَ شَاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ يَا خَيْرَ دَاعٍ وَ مَدْعُوٍّ يَا خَيْرَ مُجِيبٍ وَ مُجَابٍ يَا خَيْرَ مُونِسٍ وَ أَنِيسٍ يَا خَيْرَ صَاحِبٍ وَ جَلِيسٍ يَا خَيْرَ مَقْصُودٍ وَ مَطْلُوبٍ يَا خَيْرَ حَبِيبٍ وَ مَحْبُوبٍ
 (95) اى بهترین یادآور و یاد شده اى بهترین سپاسگزار و سپاس شده اى بهترین ستاینده و ستوده شده اى بهترین گواه و گواهى شده اى بهترین خواننده و خوانده شده اى بهترین اجابت کن و اجابت کرده شده اى بهترین انیس و مونس اى بهترین رفیق و هم نشین اى بهترین مقصود و مطلوب اى بهترین دوست و محبوب
 
96 يَا مَنْ هُوَ لِمَنْ دَعَاهُ مُجِيبٌ يَا مَنْ هُوَ لِمَنْ أَطَاعَهُ حَبِيبٌ يَا مَنْ هُوَ إِلَى مَنْ أَحَبَّهُ قَرِيبٌ يَا مَنْ هُوَ بِمَنِ اسْتَحْفَظَهُ رَقِيبٌ يَا مَنْ هُوَ بِمَنْ رَجَاهُ كَرِيمٌ يَا مَنْ هُوَ بِمَنْ عَصَاهُ حَلِيمٌ يَا مَنْ هُوَ فِي عَظَمَتِهِ رَحِيمٌ يَا مَنْ هُوَ فِي حِكْمَتِهِ عَظِيمٌ يَا مَنْ هُوَ فِي إِحْسَانِهِ قَدِيمٌ يَا مَنْ هُوَ بِمَنْ أَرَادَهُ عَلِيمٌ
(96) اى که براى خواننده اش اجابت کند اى که به مطیع و فرمانبردارش دوست است اى که به هر که دوستش دارد نزدیک است اى که براى هرکس که از او نگهبانى خواهد نگهبانست اى که نسبت به هر کس به او امید داشته باشد کریم است اى که نسبت به نافرمانش بردبار است اى که در عین عظمت و بزرگیش مهربان است اى که در حکمت خود عظیم است اى که در احسان و عطابخشى دیرین است اى که به هر کس که او را بطلبد دانا است
 
97 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَا مُسَبِّبُ يَا مُرَغِّبُ يَا مُقَلِّبُ يَا مُعَقِّبُ يَا مُرَتِّبُ يَا مُخَوِّفُ يَا مُحَذِّرُ يَا مُذَكِّرُ يَا مُسَخِّرُ يَا مُغَيِّرُ
 (97) خدایا از تو مى خواهم به حق نامت اى سبب ساز اى رغبت ده اى زیر و رو کن اى پى جو اى ترتیب ده اى بیم ده اى ترساننده اى یادانداز اى مسخر کننده اى تغییر دهنده
 
98 يَا مَنْ عِلْمُهُ سَابِقٌ يَا مَنْ وَعْدُهُ صَادِقٌ يَا مَنْ لُطْفُهُ ظَاهِرٌ يَا مَنْ أَمْرُهُ غَالِبٌ يَا مَنْ كِتَابُهُ مُحْكَمٌ يَا مَنْ قَضَاؤُهُ كَائِنٌ يَا مَنْ قُرْآنُهُ مَجِيدٌ يَا مَنْ مُلْكُهُ قَدِيمٌ يَا مَنْ فَضْلُهُ عَمِيمٌ يَا مَنْ عَرْشُهُ عَظِيمٌ
 (98) اى که دانشش پیش است اى که وعده اش راست است اى که لطفش آشکار است اى که فرمانش بر همه غالب است اى که کتابش محکم است اى که حکم و قضایش حتمى است اى که قرآنش مجید و گرامى است اى که فرمانروائیش قدیم است اى که فضل و بخشش همگانى است اى که عرش او عظیم است
 
99 يَا مَنْ لا يَشْغَلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ يَا مَنْ لا يَمْنَعُهُ فِعْلٌ عَنْ فِعْلٍ يَا مَنْ لا يُلْهِيهِ قَوْلٌ عَنْ قَوْلٍ يَا مَنْ لا يُغَلِّطُهُ سُؤَالٌ عَنْ سُؤَالٍ يَا مَنْ لا يَحْجُبُهُ شَيْ‏ءٌ عَنْ شَيْ‏ءٍ يَا مَنْ لا يُبْرِمُهُ إِلْحَاحُ الْمُلِحِّينَ يَا مَنْ هُوَ غَايَةُ مُرَادِ الْمُرِيدِينَ يَا مَنْ هُوَ مُنْتَهَى هِمَمِ الْعَارِفِينَ يَا مَنْ هُوَ مُنْتَهَى طَلَبِ الطَّالِبِينَ يَا مَنْ لا يَخْفَى عَلَيْهِ ذَرَّةٌ فِي الْعَالَمِينَ
(99) اى که سرگرم نکند او را شنیدنى از شنیدنى دیگر اى که بازش ندارد کارى از کارى اى که مشغولش نکند گفتارى از گفتارى دگر اى که به اشتباهش نیندازد پرسشى از پرسشى اى که حجاب نشود او را چیزى از چیزى اى که به ستوهش نیاورد پافشارى اصرار ورزان اى که او منتهاى مقصود جویندگان است اى که او سرحد نهایى وجهه همت عارفان است اى که او آخرین مرحله خواسته خواستاران است اى که بر او ذره اى در تمام جهانیان پنهان نیست
 
100 يَا حَلِيما لا يَعْجَلُ يَا جَوَادا لا يَبْخَلُ يَا صَادِقا لا يُخْلِفُ يَا وَهَّابا لا يَمَلُّ يَا قَاهِرا لا يُغْلَبُ يَا عَظِيما لا يُوصَفُ يَا عَدْلا لا يَحِيفُ يَا غَنِيّا لا يَفْتَقِرُ يَا كَبِيرا لا يَصْغُرُ يَا حَافِظا لا يَغْفُلُ سُبْحَانَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

(100) اى بردبارى که شتاب نکند اى بخشنده اى که بخل ندارد اى راست وعده اى که خلاف وعده نمى کند اى بخشنده اى که خسته نمى شود اى چیره اى که شکست نپذیرد اى بزرگى که در وصف نگنجد اى دادگرى که در حکمش ستم نکند اى توانگرى که درویش نشود اى بزرگى که کوچک نشود اى نگهبانى که غفلت نکند منزهى تو اى خدایى که نیست معبودى جز تو فریاد فریاد نجات ده ما را از آتش دوزخ اى پروردگار
+ نوشته شده توسط علی موحد در چهارشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت 11:28 |